Cavatina Holding S.A. publishes results after Q3 2022

Cavatina Holding S.A. Group. - listed on the Warsaw Stock Exchange, one of Poland's largest office developers - achieved the following financial results in the three quarters of 2022.

  • Skonsolidowany zysk z nieruchomości inwestycyjnych: 164,7 mln zł
  • Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej: 127,7 mln zł
  • Skonsolidowany zysk netto: 53,6 mln zł

– Najważniejszym wydarzeniem ostatnich miesięcy była finalizacja, zgodnie z założeniami naszego modelu biznesowego, transakcji sprzedaży portfolio trzech budynków, której wartość wyniosła ponad 139 mln euro. Kontynuujemy rozwój kolejnych inwestycji, w tym roku uzyskaliśmy już pozwolenie na użytkowanie projektów Global Office Park A1 i A1, Palio Office Park B oraz Quorum D co oznacza zwiększenie portfela gotowych projektów o ok. 83 tys. mkw. Konsekwentnie pracowaliśmy też nad dywersyfikacją naszego finansowania i po zakończonych redukcją dwóch emisjach obligacji, które przeprowadziliśmy w czerwcu i lipcu zdecydowaliśmy się na wypuszczenie na rynek kolejnej serii z przysługującego nam w prospekcie limitu. Pomimo wymagającego otoczenia rynkowego i niskiej płynności na rynku obligacji korporacyjnych uplasowaliśmy blisko 85% oferty co w rezultacie powiększyło łączną kwotę pozyskaną w ramach tego prospektu do ponad 117 mln zł – mówi Daniel Draga, Wiceprezes Zarządu Spółki Cavatina Holding S.A.

Najważniejsze skonsolidowane dane finansowe

Narastająco [dane w mln zł] I-III kw. 2022 r. I-III kw. 2021 r. III kw.
2022 r.
III kw.
2021 r.
Zysk/strata z nieruchomości inwestycyjnych 164,7 188,5 70,4 70,9
Zysk/strata z wyceny i sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych 144,5 177,6 63,5 69,0
Zysk z działalności operacyjnej 127,7 165,8 55,5 59,2
Zysk netto 53,6 118,4 14,4 29,8

 

Stan na dzień [dane w mln zł] 30 września 2022 r. 31 grudnia 2021 r.
Kapitał własny  1 107,4 1 053,9
Suma aktywów 2 514,8 2 498,2

Grupa Cavatina Holding S.A. miała w trzech kwartałach 2022 r. 144,5 mln zł zysku z wyceny nieruchomości inwestycyjnych i 127,7 mln zł zysku z działalności operacyjnej. W samym trzecim kwartale Grupa wypracowała odpowiednio 63,5 mln zł zysku z wyceny nieruchomości inwestycyjnych i 55,5 mln zł zysku z działalności operacyjnej.

W analizowanym okresie Grupa uzyskała pozwolenie na użytkowanie budynków Global Office Park (A1, A2) w Katowicach o powierzchni ponad 55 tys. mkw., Palio Office Park B w Gdańsku o powierzchni ponad 7,7 tys. mkw oraz Quorum D we Wrocławiu o powierzchni 16,3 tys. mkw. Grupa aktualnie posiada w budowie projekty o łącznej powierzchni ok. 152 tys. mkw., a razem z projektami w przygotowaniu na zabezpieczonych gruntach blisko 320 tys. mkw. Cavatina Holding zakończyła do tej pory budowę 15 projektów z czego 8 zostało sprzedanych.

W sierpniu 2022 roku po spełnieniu warunków zawieszających przewidzianych w umowach przedwstępnych, sfinalizowana została sprzedaż nieruchomości biurowych, Tischnera Office, Ocean Office Park A oraz Carbon Tower do podmiotów związanych z amerykańskim funduszem Lone Star Funds. Cena sprzedaży wyniosła 139,3 mln EUR. Z pozyskanych ze sprzedaży nieruchomości środków spłacone zostało zadłużenie z tytułu posiadanych kredytów przez spółki zależne w łącznej kwocie 93,4 mln EUR, a pozostała kwota jest reinwestowana w kolejne projekty.

W trzech kwartałach 2022 r. deweloper podpisał umowy najmu i przednajmu łącznie na ok. 48 tys. mkw w inwestycjach realizowanych w Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Gdańsku oraz Bielsku-Białej. Poziom najmu zakończonych projektów i przednajmu w przypadku nieruchomości inwestycyjnych w budowie wynosił na dzień zatwierdzenia sprawozdania za III kwartał 2022 r.: Global Office Park C – 100%, Equal Business Park D – 79%, Ocean Office Park B – 35%, Global Office Park A – 75%, Palio Office Park A – 87%, Palio Office Park B – 31%, Quorum D – 57%, Cavatina Hall A – 100%, WIMA D – 100%.

W październiku 2022 r. Grupa zdecydowała o emisji kolejnej serii obligacji na podstawie prospektu zatwierdzonego przez KNF 10 stycznia 2022 r pozwalającego na emitowanie zabezpieczonych obligacji w ramach programu emisji obligacji ustanowionego we wrześniu 2021 r.  Inwestorzy złożyły zapisy na papiery serii P2022D o łącznej wartości 16,7 mln zł. Pierwsza emisja w której spółka uplasowała obligacje serii P2022A o wartości ponad 40 mln zł została przeprowadzona w pierwszym kwartale 2022 r. W czerwcu 2022 r. spółka przeprowadziła ofertę publiczną na obligacje serii P2022B o wartości 40 mln zł, a w lipcu 2022 r. spółka uplasowała wśród inwestorów indywidualnych obligacje serii P2022C o wartości 20 mln zł.  Biorąc pod uwagę wszystkie cztery serie, które zostały wyemitowane w tym roku Grupa pozyskała łącznie ponad 117 mln zł. Środki pozyskane z emisji stanowią istotny element zdywersyfikowanego finansowania dzięki któremu rozwijane jest portfolio realizowanych i przygotowywanych przez Grupę projektów.

Wyniki wyszukiwania