Publication of financial statements Cavatina Sp. z o. o.

Zgodnie z pkt. 18 Warunków Emisji Obligacji oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r., Zarząd CAVATINA HOLDING S.A. (Emitent) z siedzibą w Krakowie informuje o publikacji jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Cavatina Sp. z o.o. (Poręczyciel) oraz sprawozdania zarządu z działalności spółki Cavatina Sp. z o.o. (Poręczyciel) oraz grupy kapitałowej Cavatina Sp. z o.o. (Poręczyciel) za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku.

Jednocześnie Zarząd Cavatina Holding S.A. (Emitent) informuje, że wyżej wymienione sprawozdania finansowe spółki Cavatina Sp. z o.o. zamieszczone są na stronie internetowej Emitenta.

Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Osoba reprezentująca podmiot:

Rafał Malarz
Prezes Zarządu

Wyniki wyszukiwania