Correction of current report on conclusion of preliminary sale agreements for Carbon Tower, Ocean Office Park A and Tischnera Office projects and disclosure of delayed confidential information – commencement of negotiations on disposal of projects

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą Krakowie “Spółka”, przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego w sprawie zawarcia umów przedwstępnych sprzedaży dotyczących projektów Carbon Tower, Ocean Office Park A oraz Tischnera Office oraz ujawnienia opóźnionej informacji poufnej – rozpoczęcia negocjacji w sprawie zbycia projektów.

Korekta polega na zastąpieniu błędnie wskazanej kwoty kary umownej w wysokości 800.000 EUR, kwotą wskazaną w prawidłowej wysokości tj. 1.400.000 EUR.

Wyniki wyszukiwania