Correction of the current report on the convening of the Company’s Annual General Meeting.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą Krakowie (“Spółka”), przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (“ZWZ”). Korekta polega na modyfikacji treści ogłoszenia o zwołaniu ZWZ poprzez dodanie w pkt I. ogłoszenia dodatkowego punktu porządku obrad oznaczonego numerem 13 oraz dodanie nowej treści ogłoszenia oznaczonej jako pkt II. ogłoszenia. W załączeniu Spółka przekazuje nową treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, uwzględniającą ww. zmiany.

Załączniki:

Wyniki wyszukiwania