Getting access to ESPI

Zarząd CAVATINA HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) działając na podstawie § 11 pkt 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji („ESPI”) informuje, że w dniu 12 stycznia 2021 roku Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przydzielił Spółce dostęp do ESPI w typie „EMITENT ASO”.

Podstawa prawna:

§ 11 pkt 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji

Podpisał:

Rafał Malarz
Prezes Zarządu

Wyniki wyszukiwania