Insider transactions

Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie “Emitent”, “Spółka”, informuje, że w dniu wczorajszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie złożone w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR przez Pana Filipa Dziudę – Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Treść otrzymanego powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Wyniki wyszukiwania