List of shareholders of Cavatina Holding S.A. holding at least 5% of votes at the Annual General Meeting on June 28, 2022.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie “Spółka”, w załączeniu przekazuje wykaz akcjonariuszy Spółki posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2022 r., co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Wyniki wyszukiwania