Notification of change in shareholding

Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie “Spółka” informuje, że otrzymał od Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie działające w imieniu Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny – zawiadomienie _”Zawiadomienie”_ złożone w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych “Ustawa o Ofercie”.

Treść otrzymanego Zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Wyniki wyszukiwania