Purchase of shares by a member of the Supervisory Board

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:

Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 14 stycznia 2022 roku otrzymał od Pana Filipa Dziudy pełniącego funkcję członka Rady Nadzorczej, powiadomienie o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki. Powiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Wyniki wyszukiwania