Purchase of shares by the Chairman of the Supervisory Board

Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniąc e obowiązki zarządcze.

Treść raportu:
Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że otrzymał dziś od Pana Michała Dziudy pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej korektę powiadomienia o transakcjach wykonanych na akcjach Spółki w dniu 22 lutego 2022 roku.

W korekcie powiadomienia stanowiącego załącznik do niniejszego raportu, skorygowany został błąd polegający na zamianie pozycji wolumenu i ceny w pkt. 4 d “Informacje zbiorcze”.

Wyniki wyszukiwania