Purchase of shares by the Chairman of the Supervisory Board

Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniąc e obowiązki zarządcze.

Treść raportu:
Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 21 lutego 2022 roku otrzymał od Pana Michała Dziudy pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powiadomienie o transakcjach wykonanych na akcjach Spółki. Powiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Wyniki wyszukiwania