Purchase of shares by the Vice President of the Management Board

Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”; „Spółka”), informuje, że w dniu 29 września 2022 roku otrzymał od Pana Daniela Dragi pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu, powiadomienie o transakcjach wykonanych na akcjach Spółki. Powiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Wyniki wyszukiwania