Dywidenda

Polityka dywidendy Cavatina Holding zakłada, że zarząd będzie rekomendował wypłatę dywidendy w wysokości ok 20%-50% zysku netto. Jednocześnie celem spółki jest wypłacanie kwoty stanowiącej atrakcyjny dla inwestorów poziom stopy dywidendy.

Wypłata dywidendy uzależniona będzie od posiadania zdolności dywidendowej rozumianej jako osiągnięcia odpowiedniej wysokości zysku do podziału w danym roku obrotowym lub możliwości przeznaczenia kapitałów pochodzących z zysku z lat ubiegłych, sytuacji finansowej i płynnościowej grupy oraz potrzeb kapitałowych grupy związanych z realizowanymi inwestycjami.

Decyzja co do podziału zysku należy do walnego zgromadzenia.

Wyniki wyszukiwania