Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe

2024
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Cavatina Holding S.A. za I kwartał 2024 roku
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Cavatina Holding S.A. za I kwartał 2024 roku
2023
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CAVATINA HOLDING S.A. za III kwartał 2023 roku
Jednostkowe sprawozdanie finansowe spólki CAVATINA HOLDING S.A. za III kwartał 2023 roku
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Cavatina Sp. z o.o. za I półrocze 2023 roku
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Cavatina Holding S.A. za I kwartał 2023 roku
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Cavatina Holding S.A. za I kwartał 2023 roku
2022
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Cavatina Holding S.A. za III kwartał 2022 roku
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Cavatina Holding S.A. za III kwartał 2022 roku
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Cavatina Sp. z o.o. za I półrocze 2022 roku
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Cavatina Holding S.A. za I kwartał 2022 roku
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Cavatina Holding S.A. za I kwartał 2022 roku
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Cavatina Sp. z o.o. za I półrocze 2022 roku
2021
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Cavatina Holding S.A. za III kwartał 2021 roku
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Cavatina Holding S.A. za III kwartał 2021 roku
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Cavatina Sp. z o.o. za I półrocze 2021 roku
2018
Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Cavatina Holding S.A. za 2018 rok

Wyniki wyszukiwania