Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe

2022
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Cavatina Holding S.A. za III kwartał 2022 roku
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Cavatina Holding S.A. za III kwartał 2022 roku
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Cavatina Sp. z o.o. za I półrocze 2022 roku
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Cavatina Holding S.A. za I kwartał 2022 roku
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Cavatina Holding S.A. za I kwartał 2022 roku
2021
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Cavatina Holding S.A. za III kwartał 2021 roku
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Cavatina Holding S.A. za III kwartał 2021 roku
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Cavatina Sp. z o.o. za I półrocze 2021 roku
2018
Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Cavatina Holding S.A. za 2018 rok

Wyniki wyszukiwania