Oferta publiczna

W lipcu 2021 r. Cavatina Holding przeprowadziła ofertę publiczną 7,5 mln akcji nowej emisji. Inwestorzy objęli wszystkie oferowane akcje po 25 zł, a spółka pozyskała 187,5 mln zł. Do inwestorów instytucjonalnych trafiło około 88% oferowanych akcji, a około 12% do inwestorów detalicznych. Debiut spółki na GPW miał miejsce 23 lipca 2021 r. Pozyskane od inwestorów środki zostaną przeznaczone na rozwój działalności, w szczególności na zakup nieruchomości gruntowych we Wrocławiu i realizację inwestycji biurowych.

Spółka i akcjonariusz kontrolujący zobowiązali się do niesprzedawania akcji spółki przez rok od debiutu spółki na GPW.

Dokumenty dotyczące Oferty

Wyniki wyszukiwania