Obligacje

Obligacje serii E

18 listopada 2020 r. Cavatina Holding wyemitowała obligacje serii E o wartości nominalnej 20 mln zł. Termin wykupu obligacji został ustalony na 21 czerwca 2024 r. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na poziomie WIBOR 6M + 6,5 pp marży, a odsetki są wypłacane w cyklu półrocznym. Obligacje są notowane na rynku Catalyst od 8 stycznia 2021 r.

Obligacje serii E1

22 czerwca 2021 r. Cavatina Holding wyemitowała obligacje serii E1 o wartości nominalnej 20,5 mln zł. Termin wykupu obligacji został ustalony na 22 grudnia 2024 r. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na poziomie WIBOR 6M + 6,5 pp marży, a odsetki są wypłacane w cyklu półrocznym.

Obligacje serii F

31 marca 2021 r. Cavatina Holding   wyemitowała obligacje serii F o wartości nominalnej 23,19 mln zł. Termin wykupu obligacji przypada na dzień 31 marca 2024 roku.

Obligacje serii F1

19 listopada 2021 r. Cavatina Holding wyemitowała obligacje serii F1 o wartości nominalnej 56,12 mln zł. Termin wykupu obligacji został ustalony na 19 listopada 2024 r.

Obligacje serii EUR01

16 maja 2022 roku Cavatina Holding S.A. wyemitowała obligacje serii EUR01 o wartości nominalnej 2,5 mln EUR. Termin wykupu obligacji został ustalony na 19 listopada 2025 r.

Obligacje serii P2022A

8 marca 2022 r. Cavatina Holding wyemitowała obligacje serii P2022A o wartości nominalnej 40,695 mln zł. Termin wykupu obligacji został ustalony na 8 września 2025 r. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na poziomie WIBOR 6M + 6 pp marży. Obligacje zostały wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst 11 marca 2022 r.

Obligacje serii P2022B

30 czerwca 2022 r. Cavatina Holding wyemitowała obligacje serii P2022B o wartości nominalnej 40 mln zł. Termin wykupu obligacji został ustalony na 30 grudnia 2025 r. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na poziomie WIBOR 6M + 6 pp marży. Obligacje zostały wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst 4 lipca 2022 r.

Obligacje serii P2022C

20 lipca 2022 r. Cavatina Holding wyemitowała obligacje serii P2022C o wartości nominalnej 20 mln zł. Termin wykupu obligacji został ustalony na 30 grudnia 2025 r. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na poziomie WIBOR 6M + 6 pp marży. Obligacje zostały wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst 25 lipca 2022 r.

Obligacje serii P2022D

17 listopada 2022 r. Cavatina Holding wyemitowała obligacje serii P2022D o wartości nominalnej 16,7 mln zł. Termin wykupu obligacji został ustalony na 17 maja 2026 r. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na poziomie WIBOR 6M + 6 pp marży. Obligacje zostały wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst 22 listopada 2022 r.

Obligacje serii P2023A

7 czerwca 2023 r. Cavatina Holding wyemitowała obligacje serii P2023A o wartości nominalnej 25 mln zł. Termin wykupu obligacji został ustalony na 5 grudnia 2026 r. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na poziomie WIBOR 6M + 6 pp marży. Obligacje zostały wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst 7 czerwca 2023 r.

Obligacje serii P2023B_EUR

26 lipca 2023 r. Cavatina Holding wyemitowała obligacje serii P2023B_EUR o wartości nominalnej 4.366.900 EUR. Termin wykupu obligacji został ustalony na 26 stycznia 2027 r. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na poziomie EURIBOR 6M + 6 pp marży. Obligacje zostały wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst 26 lipca 2023 r.

Wyniki wyszukiwania