Obligacje

Obligacje serii E

18 listopada 2020 r. Cavatina Holding wyemitowała obligacje serii E o wartości nominalnej 20 mln zł. Termin wykupu obligacji został ustalony na 21 czerwca 2024 r. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na poziomie WIBOR 6M + 6,5 pp marży, a odsetki są wypłacane w cyklu półrocznym. Obligacje są notowane na rynku Catalyst od 8 stycznia 2021 r.

Obligacje serii E1

22 czerwca 2021 r. Cavatina Holding wyemitowała obligacje serii E1 o wartości nominalnej 20,5 mln zł. Termin wykupu obligacji został ustalony na 22 grudnia 2024 r. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na poziomie WIBOR 6M + 6,5 pp marży, a odsetki są wypłacane w cyklu półrocznym.

Wyniki wyszukiwania