Obligacje

Obligacje serii E

18 listopada 2020 r. Cavatina Holding wyemitowała obligacje serii E o wartości nominalnej 20 mln zł. Termin wykupu obligacji został ustalony na 21 czerwca 2024 r. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na poziomie WIBOR 6M + 6,5 pp marży, a odsetki są wypłacane w cyklu półrocznym. Obligacje są notowane na rynku Catalyst od 8 stycznia 2021 r.

Obligacje serii E1

22 czerwca 2021 r. Cavatina Holding wyemitowała obligacje serii E1 o wartości nominalnej 20,5 mln zł. Termin wykupu obligacji został ustalony na 22 grudnia 2024 r. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na poziomie WIBOR 6M + 6,5 pp marży, a odsetki są wypłacane w cyklu półrocznym.

Obligacje serii F

31 marca 2021 r. Cavatina Holding   wyemitowała obligacje serii F o wartości nominalnej 23,19 mln zł. Termin wykupu obligacji przypada na dzień 31 marca 2024 roku.

Zobowiązania finansowe

Obligacje serii F1

19 listopada 2021 r. Cavatina Holding wyemitowała obligacje serii F1 o wartości nominalnej 56,12 mln zł. Termin wykupu obligacji został ustalony na 19 listopada 2024 r.

Zobowiązania finansowe

Obligacje serii EUR01

16 maja 2022 roku Cavatina Holding S.A. wyemitowała obligacje serii EUR01 o wartości nominalnej 2,5 mln EUR. Termin wykupu obligacji został ustalony na 19 listopada 2025 r.

Obligacje serii P2022A

8 marca 2022 r. Cavatina Holding wyemitowała obligacje serii P2022A o wartości nominalnej 40,695 mln zł. Termin wykupu obligacji został ustalony na 8 września 2025 r. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na poziomie WIBOR 6M + 6 pp marży. Obligacje zostały wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst 11 marca 2022 r.

Obligacje serii P2022B

30 czerwca 2022 r. Cavatina Holding wyemitowała obligacje serii P2022B o wartości nominalnej 40 mln zł. Termin wykupu obligacji został ustalony na 30 grudnia 2025 r. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na poziomie WIBOR 6M + 6 pp marży. Obligacje zostały wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst 4 lipca 2022 r.

Obligacje serii P2022C

20 lipca 2022 r. Cavatina Holding wyemitowała obligacje serii P2022C o wartości nominalnej 20 mln zł. Termin wykupu obligacji został ustalony na 30 grudnia 2025 r. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na poziomie WIBOR 6M + 6 pp marży. Obligacje zostały wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst 25 lipca 2022 r.

Obligacje serii P2022D

17 listopada 2022 r. Cavatina Holding wyemitowała obligacje serii P2022D o wartości nominalnej 16,7 mln zł. Termin wykupu obligacji został ustalony na 17 maja 2026 r. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na poziomie WIBOR 6M + 6 pp marży. Obligacje zostały wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst 22 listopada 2022 r.

Obligacje serii P2023A

7 czerwca 2023 r. Cavatina Holding wyemitowała obligacje serii P2023A o wartości nominalnej 25 mln zł. Termin wykupu obligacji został ustalony na 5 grudnia 2026 r. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na poziomie WIBOR 6M + 6 pp marży. Obligacje zostały wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst 7 czerwca 2023 r.

Obligacje serii P2023B_EUR

26 lipca 2023 r. Cavatina Holding wyemitowała obligacje serii P2023B_EUR o wartości nominalnej 4.366.900 EUR. Termin wykupu obligacji został ustalony na 26 stycznia 2027 r. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na poziomie EURIBOR 6M + 6 pp marży. Obligacje zostały wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst 26 lipca 2023 r.

Obligacje serii P2023C

26 września 2023 r. Cavatina Holding wyemitowała obligacje serii P2023C o wartości nominalnej 50.000.000 złotych. Termin wykupu obligacji został ustalony na 26 marca 2027 r. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na poziomie WIBOR 6M + 6 pp marży. Obligacje zostały wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst 26 września 2023 r.

Obligacje serii P2023D

22 grudnia 2023 r. Cavatina Holding wyemitowała obligacje serii P2023D o wartości nominalnej 22.134.000 złotych. Termin wykupu obligacji został ustalony na 22 czerwca 2027 r. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na poziomie WIBOR 6M + 6 pp marży. Obligacje zostały wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst 22 grudnia 2023 r.

Obligacje serii M2024A

Obligacje serii M2024B

Wstępne, niezbadane wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Cavatina Sp. z o.o.

Wyniki wyszukiwania