Władze

Zarząd

Rafał Malarz – prezes zarządu

Rafał Malarz jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2012 r. został wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.

Przed dołączeniem do Cavatina Holding Rafał Malarz pracował jako aplikant radcowski w Kancelarii Nowosielski i Wspólnicy (2009-2013), a następnie jako radca prawny w Dziale Realizacji Inwestycji Murapol (2013-2016). W zarządzie Cavatina Holding zasiada od 2017 r.

Funkcję prezesa zarządu pełni od 31 grudnia 2020 r.

Od początku istnienia Grupy Cavatina Holding pełnił i dalej pełni funkcje w zarządach spółek zależnych.

Daniel Draga – wiceprezes zarządu

Daniel Draga jest absolwentem finansów i rachunkowość na Wydziale Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W 2006 r. roku uczestniczył w programie stypendialnym prowadzonym przez Jönköping International Business School w Szwecji. Ukończył specjalistyczne kursy z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości i podatków, audytu, MSSF, doradztwa biznesowego w Polsce i za granicą. Zakończył proces postępowania kwalifikacyjnego na biegłego rewidenta prowadzone przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów. Jest również uczestnikiem programu kwalifikacyjnego ACCA.

Przed dołączeniem do Cavatina Holding pracował jako asystent w Departamencie Rachunkowości, Wydziale SOX w ING Banku Śląskim (2005-2006), a następnie jako asystent, senior i manager w dziale Audytu Ernst&Young Audyt Polska (2006-2015) i jako manager w Dziale Corporate Finance Ernst&Young Audyt Polska (2015-2017).

Funkcję wiceprezesa zarządu pełni od 26 listopada 2020 r.

Od początku istnienia Grupy Cavatina Holding pełnił i dalej pełni funkcje w zarządach spółek zależnych.

Szymon Będkowski – wiceprezes zarządu

Szymon Będkowski jest absolwentem prawa na Uniwersytecie w Orleanie oraz na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2018 r. został wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

Szymon Będkowski jest specjalistą prawa umów, ze szczególnym uwzględnieniem najmu i nabycia nieruchomości oraz prawa pracy.

Przed dołączeniem do Cavatina Holding pracował jako aplikant radcowski w Kancelarii STSW Stoiński, Świerczyński, Zimnicka adwokaci i radcowie z siedzibą w Krakowie (2014-2018). Doświadczenie zawodowe zdobywał pełniąc w latach 2020-2022 funkcje prezesa spółek z Grupy Resi Capital.

Z  Cavatina Holding związany od 2018 r., gdzie poszerzał swoje kompetencje na podłożu biznesowym, przygotowując oraz negocjując kontrakty najmu powierzchni biurowej początkowo jako główny prawnik (2018-2019), a następnie jako główny prawnik, negocjator ds. najmu i kierownik Działu Prawnego (2019-2022).

Funkcję wiceprezesa zarządu pełni od 29 maja 2023 r.

Rada Nadzorcza

Michał Dziuda jest m. in. założycielem Murapol, w którym przez wiele lat był członkiem zarządu (2001-2007), prezesem zarządu (2007-2014), a następnie przewodniczył radzie nadzorczej. Sprawował też funkcje w zarządach wielu spółek z Grupy Murapol.

Michał Dziuda jest również założycielem Grupy Cavatina Holding, którą tworzył, pełniąc do końca roku 2020 funkcję prezesa zarządu i zarządów spółek zależnych.

Filip Dziuda jest absolwentem finansów i rachunkowości na Wydziale Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Filip Dziuda od 2017 r. współpracuje z Cavatina GW, spółką z grupy Cavatina Holding, jako osoba odpowiedzialna za proces akwizycji gruntów, relacje inwestorskie z zewnętrznymi kontrahentami, a także koordynację leasingu powierzchni biurowych.

Paulina Kulejewska jest absolwentką architektura i urbanistyka na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Paulina Kulejewska od 2017 r. współpracuje z Cavatina GW, spółką z grupy cavatina Holding,  jako osoba odpowiedzialna za kompleksowe prowadzenie kluczowych procesów fit-out’owych dla największych i najbardziej renomowanych klientów.

Anna Duszańska jest absolwentką rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Od 2006 r. posiada uprawnienia biegłego rewidenta, a od 2011 r. certyfikat  ACCA.

Karierę zawodową rozpoczęła w 1999 r. jako asystent biegłego rewidenta w Kancelarii Porad Finansowo-Księgowych dr Rojek w Katowicach, następnie w latach 2004-2015 pracowała w Ernst&Young Audyt Polska m.in. na stanowisku Executive Director. Od 2015 r., jest Dyrektorem Biura Rachunkowości i Podatków w PKP Cargo.

Agnieszka Netter jest absolwentem finansów i bankowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku Controlling organizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. W latach 1999-2000 odbywała kurs dla kandydatów na głównego księgowego w ramach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako Księgowa w Formex (1997-1999), Zastępca Głównego Księgowego w CD (1999-2004), Główna Księgowa w Instytut Zdrowia Człowieka (2001-2004), Główna Księgowa w Profireal (2004-2006). W latach 2007-2020 była związana z Murapol S.A. m.in. jako Dyrektor Finansowy.

Wyniki wyszukiwania