Raporty bieżące ESPI

Raporty bieżące ESPI
Data/Godzina Numer Tytuł
21/06/2024 13:37 14/2024 Warunkowe dopuszczenie obligacji serii P2024A do obrotu na rynku regulowanym
21/06/2024 13:35 13/2024 Warunkowa rejestracja obligacji serii P2024A w KDPW
19/06/2024 17:33 12/2024 Warunkowy przydział obligacji serii P2024A
13/06/2024 12:52 11/2024 Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cavatina Holding S.A. w dniu 13 czerwca 2024r.
13/06/2024 12:43 10/2024 Wykaz akcjonariuszy Cavatina Holding S.A. posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13 czerwca 2024r. co najmniej 5% liczby
05/06/2024 16:24 9/2024 Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały ws. emisji obligacji serii P2024A
17/05/2024 17:01 8/2024 Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cavatina Holding S.A.
15/05/2024 17:02 7/2024 Informacja dotycząca podziału zysku za rok obrotowy 2023
02/04/2024 10:16 6/2024 Powiadomienie o transakcjach wykonywanych na obligacjach Spółki
08/03/2024 10:05 5/2024 Ustanowienie przez Spółkę prospektowego programu emisji obligacji
25/01/2024 18:01 4/2024 Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji
17/01/2024 17:17 3/2024 Zmiana strategii Spółki
12/01/2024 18:29 2/2024 Przedterminowe zakończenie programu emisji obligacji
03/01/2024 11:24 1/2024 Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku
27/12/2023 13:34 39/2023 Wyznaczenie pierwszego dni notowań obligacjii serii P2023D na rynku regulowanym
22/12/2023 13:43 38/2023 Podsumowanie emisji obligacji serii P2023D
20/12/2023 13:06 37/2023 Warunkowe dopuszczenie obligacji serii P2023D do obrotu na rynku regulowanym
19/12/2023 17:50 36/2023 Warunkowy przydział obligacji serii P2023D
14/12/2023 17:48 35/2023 Warunkowa rejestracja obligacji serii P2023D w KDPW
06/12/2023 14:02 34/2023 Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na podstawie przyrzeczonej umowy sprzedaży
01/12/2023 18:36 33/2023 Podjęcie przez Zarząd Cavatina Holding S.A. uchwały ws. emisji obligacji serii P2023D
20/11/2023 11:25 32/2023 Zawiadomienie obligatariuszy o wcześniejszym całościowym wykupie obligacji serii E na żądanie emitenta
09/11/2023 12:10 31/2023 Zmiana adresu siedziby Spółki
30/10/2023 12:44 30/2023 Powiadomienie o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki
19/10/2023 17:50 29/2023 Zawarcie znaczącej umowy kredytowej przez spółki zależne Emitenta i udzielenie zabezpieczeń przez Emitenta
12/10/2023 19:53 28/2023 Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na podstawie warunkowej umowy sprzedaży
28/09/2023 18:22 27/2023 Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji serii P2023C na rynku regulowanym
26/09/2023 11:33 26/2023 Podsumowanie emisji obligacji serii P2023C
25/09/2023 17:22 25/2023 Warunkowe dopuszczenie obligacji serii P2023C do obrotu na rynku regulowanym
21/09/2023 15:54 24/2023 Warunkowy przydział obligacji serii P2023C
15/09/2023 14:33 23/2023 Warunkowa rejestracja obligacji serii P2023C w KDPW
04/09/2023 14:33 22/2023 Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały ws. emisji obligacji serii P2023C
28/07/2023 12:12 21/2023 Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji serii P2023B_EUR na rynku regulowanym
26/07/2023 15:11 20/2023 Podsumowanie emisji obligacji serii P2023B_EUR
25/07/2023 09:56 19/2023 Warunkowe dopuszczenie obligacji serii P2023B_EUR do obrotu na rynku regulowanym
20/07/2023 13:18 18/2023 Warunkowy przydział obligacji serii P2023B_EUR
17/07/2023 18:23 17/2023 Warunkowa rejestracja obligacji serii P2023B_EUR w KDPW
17/07/2023 18:21 16/2023 Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cavatina Holding S.A. w dniu 29 czerwca 2023 r.
17/07/2023 18:20 15/2023 Wykaz akcjonariuszy Cavatina Holding S.A. posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2023r. co najmniej 5% liczby głosów.
27/06/2023 15:39 14/2023 Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały ws. emisji obligacji serii P2023B_EUR
22/06/2023 18:40 13/2023 Raport bieżący ws. rozwiązania umowy z firmą audytorską. Informacja o wyborze nowej firmy audytorskiej Spółki.
13/06/2023 13:40 12/2023 Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji serii P2023A na rynku regulowanym
07/06/2023 15:32 11/2023 Podsumowanie emisji obligacji serii P2023A
06/06/2023 15:11 10/2023 Warunkowe dopuszczenie obligacji serii P2023A do obrotu na rynku regulowanym
02/06/2023 18:10 9/2023 Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cavatina Holding S.A.
31/05/2023 17:31 8/2023 Warunkowy przydział obligacji serii P2023A
30/05/2023 17:26 7/2023 Informacja dotycząca podziału zysku za rok obrotowy 2022
30/05/2023 17:13 6/2023 Warunkowa rejestracja obligacji serii P2023A w KDPW
11/05/2023 21:14 5/2023 Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały ws. emisji obligacji serii P2023A.
28/03/2023 15:52 4/2023 Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2022 rok oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2022 rok
01/02/2023 21:58 3/2023 Ustanowienie przez Spółkę programu prospektowych emisji obligacji
16/01/2023 17:18 2/2023 Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku
11/01/2023 17:41 1/2023 Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji
21/11/2022 13:59 55/2022 Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji serii P2022D na rynku regulowanym
17/11/2022 14:39 54/2022 Podsumowanie emisji obligacji serii P2022D
16/11/2022 14:18 53/2022 Warunkowe dopuszczenie obligacji serii P2022D do obrotu na rynku regulowanym
14/11/2022 21:11 52/2022 Warunkowy przydział obligacji serii P2022D
10/11/2022 14:13 51/2022 Warunkowa rejestracja obligacji serii P2022D w KDPW
20/10/2022 18:09 50/2022 Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały ws. emisji obligacji serii P2022D
18/10/2022 10:23 49/2022 Nabycie akcji przez Wiceprezesa Zarządu
29/09/2022 18:23 48/2022 Nabycie akcji przez Wiceprezesa Zarządu
24/08/2022 10:14 47/2022 Zawarcie umów przyrzeczonych sprzedaży dotyczących projektów Carbon Tower, Ocean Office Park A oraz Tischnera Office
22/07/2022 16:30 46/2022 Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji serii P2022C na rynku regulowanym
20/07/2022 16:30 45/2022 Podsumowanie emisji obligacji serii P2022C
19/07/2022 15:16 44/2022 Informacja o powołaniu Członków Zarządu Cavatina Holding S.A.
19/07/2022 09:50 43/2022 Warunkowe dopuszczenie obligacji serii P2022C do obrotu na rynku regulowanym
15/07/2022 14:37 42/2022 Warunkowy przydział obligacji serii P2022C
15/07/2022 14:21 41/2022 Informacja o rejestracji zmian Statutu Spółki
15/07/2022 11:47 40/2022 Warunkowa rejestracja obligacji serii P2022C w KDPW
04/07/2022 09:38 39/2022 Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji serii P2022B na rynku regulowanym
30/06/2022 19:45 38/2022 Podsumowanie emisji obligacji serii P2022B
29/06/2022 11:55 37/2022 Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały ws. emisji obligacji serii P2022C
29/06/2022 10:58 36/2022 Warunkowe dopuszczenie obligacji serii P2022B do obrotu na rynku regulowanym
28/06/2022 12:35 35/2022 Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cavatina Holding S.A. w dniu 28 czerwca 2022 r.
28/06/2022 12:29 34/2022 Wykaz akcjonariuszy Cavatina Holding S.A. posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2022 r. co najmniej 5% liczby głosów.
27/06/2022 13:44 33/2022 Warunkowy przydział obligacji serii P2022B
23/06/2022 14:18 32/2022 Warunkowa rejestracja obligacji serii P2022B w KDPW
14/06/2022 13:27 31K/2022 Korekta raportu bieżącego w sprawie zawarcia umów przedwstępnych sprzedaży dotyczących projektów Carbon Tower, Ocean Office Park A oraz Tischnera Office oraz ujawnienia opóźnionej informacji poufnej – rozpoczęcia negocjacji w sprawie zbycia projektów
14/06/2022 06:09 31/2022 Zawarcie umów przedwstępnych sprzedaży dotyczących projektów Carbon Tower, Ocean Office Park A oraz Tischnera Office oraz ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – rozpoczęcia negocjacji w sprawie zbycia projektów
02/06/2022 21:21 30/2022 Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały ws. emisji obligacji serii P2022B
01/06/2022 19:11 29K/2022 Korekta raportu bieżącego w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
01/06/2022 15:54 29/2022 Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cavatina Holding S.A.
31/05/2022 12:30 28/2022 Informacja dotycząca podziału zysku za rok obrotowy 2021
23/05/2022 17:51 27/2022 Asymilacja akcji serii C z akcjami Spółki będącymi w obrocie giełdowym oraz wprowadzenie akcji serii C do obrotu giełdowego
20/05/2022 15:13 26/2022 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii C. Ustalenie daty pierwszego notowania akcji serii C po asymilacji.
13/05/2022 16:45 6K/2022 Korekta raportu bieżącego nr 6/2022 dot. wydania akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
13/05/2022 14:21 25/2022 Zawarcie znaczącej umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta i udzielenie zabezpieczeń przez Emitenta.
01/04/2022 19:47 24/2022 Informacja o wysokości Wskaźnika Zadłużenia Netto na dzień 31 grudnia 2021 roku, stanowiąca uzupełnienie skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Cavatina Holding S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 r.
10/03/2022 11:48 23/2022 Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji serii P2022A na rynku regulowanym
08/03/2022 14:13 22/2022 Podsumowanie emisji obligacji serii P2022A
04/03/2022 15:10 21/2022 Warunkowa rejestracja obligacji serii P2022A w KDPW oraz warunkowe dopuszczenie obligacji serii P2022A do obrotu na rynku regulowanym
03/03/2022 13:32 20/2022 Warunkowy przydział obligacji serii P2022A
01/03/2022 10:31 19/2022 Nabycie akcji przez Wiceprezesa Zarządu
28/02/2022 12:36 18/2022 Nabycie akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej
24/02/2022 11:48 17/2022 Nabycie akcji przez Przewodniczącego RN
23/02/2022 12:37 16/2022 Nabycie akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej
21/02/2022 13:57 15/2022 Nabycie akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej
15/02/2022 17:52 14/2022 Nabycie akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej
10/02/2022 13:43 13/2022 Nabycie akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej
10/02/2022 12:20 12/2022 Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały ws. emisji obligacji serii P2022A
01/02/2022 13:38 11/2022 Nabycie akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej
31/01/2022 14:28 10/2022 Powołanie członka Zarządu Cavatina Holding S.A.
28/01/2022 16:57 9/2022 Zawarcie znaczącej umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta i udzielenie zabezpieczeń przez Emitenta
27/01/2022 14:29 8/2022 Powiadomienia członków Zarządu o objęciu akcji
26/01/2022 16:09 7/2022 Nabycie akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
25/01/2022 21:16 6/2022 Wydanie akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
21/01/2022 11:20 5/2022 Nabycie akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej
19/01/2022 14:42 4/2022 Nabycie akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej
17/01/2022 12:22 3/2022 Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku
17/01/2022 10:59 2/2022 Nabycie akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej
14/01/2022 18:39 1/2022 Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej
23/12/2021 19:49 27/2021 Ustanowienie przez Emitenta programu emisji obligacji
15/12/2021 20:53 26/2021 Zawarcie znaczącej umowy kredytowej przez spółki zależne Emitenta i udzielenie zabezpieczeń przez Emitenta
13/12/2021 16:10 25/2021 Zawarcie znaczącej umowy pożyczki przez spółkę zależną Emitenta i udzielenie zabezpieczeń przez Emitenta
10/12/2021 15:07 24/2021 Ostateczna wysokość kosztów emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B
19/11/2021 17:15 23/2021 Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały dotyczącej emisji obligacji serii F1
22/09/2021 17:31 22/2021 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 r.
21/09/2021 15:33 21/2021 Ustanowienie przez Spółkę programu emisji obligacji
17/08/2021 16:37 20/2021 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
11/08/2021 09:56 19/2021 Nabycie nieruchomości we Wrocławiu
09/08/2021 15:07 18/2021 Rejestracja akcji serii B Emitenta w KDPW – wydanie komunikatu przez KDPW
09/08/2021 15:00 17/2021 Wyznaczenie ostatniego dnia notowań PDA. Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii A i B Emitenta
06/08/2021 16:58 16/2021 Oświadczenie KDPW w przedmiocie rejestracji akcji serii B
06/08/2021 10:53 15/2021 Rejestracja akcji serii A Emitenta w KDPW – wydanie komunikatu przez KDP
04/08/2021 12:45 14/2021 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
30/07/2021 17:14 13/2021 Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki oraz zmiany wysokości kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii B
29/07/2021 18:27 12/2021 Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych
28/07/2021 17:56 11/2021 Podsumowanie oferty publicznej akcji Spółki
28/07/2021 17:09 10/2021 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
21/07/2021 18:16 9/2021 Dopuszczenie akcji oraz PDA do obrotu. Wprowadzenie PDA do obrotu oraz wyznaczenie pierwszego dnia notowań. Rejestracja PDA w KDPW
20/07/2021 16:44 8/2021 Oświadczenie KDPW w przedmiocie rejestracji PDA oraz akcji
20/07/2021 12:29 7/2021 Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej
20/07/2021 12:18 6/2021 Nabycie akcji przez członka Zarządu
11/03/2021 18:35 4/2021 Zawarcie znaczącej umowy kredytowej przez Emitenta i udzielenie znaczącego poręczenia przez spółki powiązane z Emitentem
18/01/2021 20:47 3/2021 Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej oraz treści raportu o numerze 2/2020
16/01/2021 14:02 2/2021 Zawarcie znaczącej umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta i udzielenie znaczącego poręczenia przez Emitenta
13/01/2021 13:46 1/2021 Uzyskanie dostępu do ESPI

Wyniki wyszukiwania