Raporty bieżące ESPI

Raporty bieżące ESPI
Data/Godzina Numer Tytuł
22/09/2021 17:31 22/2021 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 r.
21/09/2021 15:33 21/2021 Ustanowienie przez Spółkę programu emisji obligacji
17/08/2021 16:37 20/2021 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
11/08/2021 09:56 19/2021 Nabycie nieruchomości we Wrocławiu
09/08/2021 15:07 18/2021 Rejestracja akcji serii B Emitenta w KDPW – wydanie komunikatu przez KDPW
09/08/2021 15:00 17/2021 Wyznaczenie ostatniego dnia notowań PDA. Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii A i B Emitenta
06/08/2021 16:58 16/2021 Oświadczenie KDPW w przedmiocie rejestracji akcji serii B
06/08/2021 10:53 15/2021 Rejestracja akcji serii A Emitenta w KDPW – wydanie komunikatu przez KDP
04/08/2021 12:45 14/2021 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
30/07/2021 17:14 13/2021 Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki oraz zmiany wysokości kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii B
29/07/2021 18:27 12/2021 Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych
28/07/2021 17:56 11/2021 Podsumowanie oferty publicznej akcji Spółki
28/07/2021 17:09 10/2021 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
21/07/2021 18:16 9/2021 Dopuszczenie akcji oraz PDA do obrotu. Wprowadzenie PDA do obrotu oraz wyznaczenie pierwszego dnia notowań. Rejestracja PDA w KDPW
20/07/2021 16:44 8/2021 Oświadczenie KDPW w przedmiocie rejestracji PDA oraz akcji
20/07/2021 12:29 7/2021 Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej
20/07/2021 12:18 6/2021 Nabycie akcji przez członka Zarządu
11/03/2021 18:35 4/2021 Zawarcie znaczącej umowy kredytowej przez Emitenta i udzielenie znaczącego poręczenia przez spółki powiązane z Emitentem
18/01/2021 20:47 3/2021 Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej oraz treści raportu o numerze 2/2020
16/01/2021 14:02 2/2021 Zawarcie znaczącej umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta i udzielenie znaczącego poręczenia przez Emitenta
13/01/2021 13:46 1/2021 Uzyskanie dostępu do ESPI

Wyniki wyszukiwania