Raporty bieżące ESPI

Raporty bieżące ESPI
Data/Godzina Numer Tytuł
01/04/2022 19:47 24/2022 Informacja o wysokości Wskaźnika Zadłużenia Netto na dzień 31 grudnia 2021 roku, stanowiąca uzupełnienie skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Cavatina Holding S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 r.
10/03/2022 11:48 23/2022 Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji serii P2022A na rynku regulowanym
08/03/2022 14:13 22/2022 Podsumowanie emisji obligacji serii P2022A
04/03/2022 15:10 21/2022 Warunkowa rejestracja obligacji serii P2022A w KDPW oraz warunkowe dopuszczenie obligacji serii P2022A do obrotu na rynku regulowanym
03/03/2022 13:32 20/2022 Warunkowy przydział obligacji serii P2022A
01/03/2022 10:31 19/2022 Nabycie akcji przez Wiceprezesa Zarządu
28/02/2022 12:36 18/2022 Nabycie akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej
24/02/2022 11:48 17/2022 Nabycie akcji przez Przewodniczącego RN
23/02/2022 12:37 16/2022 Nabycie akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej
21/02/2022 13:57 15/2022 Nabycie akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej
15/02/2022 17:52 14/2022 Nabycie akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej
10/02/2022 13:43 13/2022 Nabycie akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej
10/02/2022 12:20 12/2022 Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały ws. emisji obligacji serii P2022A
01/02/2022 13:38 11/2022 Nabycie akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej
31/01/2022 14:28 10/2022 Powołanie członka Zarządu Cavatina Holding S.A.
28/01/2022 16:57 9/2022 Zawarcie znaczącej umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta i udzielenie zabezpieczeń przez Emitenta
27/01/2022 14:29 8/2022 Powiadomienia członków Zarządu o objęciu akcji
26/01/2022 16:09 7/2022 Nabycie akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
25/01/2022 21:16 6/2022 Wydanie akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
21/01/2022 11:20 5/2022 Nabycie akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej
19/01/2022 14:42 4/2022 Nabycie akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej
17/01/2022 12:22 3/2022 Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku
17/01/2022 10:59 2/2022 Nabycie akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej
14/01/2022 18:39 1/2022 Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej
23/12/2021 19:49 27/2021 Ustanowienie przez Emitenta programu emisji obligacji
15/12/2021 20:53 26/2021 Zawarcie znaczącej umowy kredytowej przez spółki zależne Emitenta i udzielenie zabezpieczeń przez Emitenta
13/12/2021 16:10 25/2021 Zawarcie znaczącej umowy pożyczki przez spółkę zależną Emitenta i udzielenie zabezpieczeń przez Emitenta
10/12/2021 15:07 24/2021 Ostateczna wysokość kosztów emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B
19/11/2021 17:15 23/2021 Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały dotyczącej emisji obligacji serii F1
22/09/2021 17:31 22/2021 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 r.
21/09/2021 15:33 21/2021 Ustanowienie przez Spółkę programu emisji obligacji
17/08/2021 16:37 20/2021 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
11/08/2021 09:56 19/2021 Nabycie nieruchomości we Wrocławiu
09/08/2021 15:07 18/2021 Rejestracja akcji serii B Emitenta w KDPW – wydanie komunikatu przez KDPW
09/08/2021 15:00 17/2021 Wyznaczenie ostatniego dnia notowań PDA. Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii A i B Emitenta
06/08/2021 16:58 16/2021 Oświadczenie KDPW w przedmiocie rejestracji akcji serii B
06/08/2021 10:53 15/2021 Rejestracja akcji serii A Emitenta w KDPW – wydanie komunikatu przez KDP
04/08/2021 12:45 14/2021 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
30/07/2021 17:14 13/2021 Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki oraz zmiany wysokości kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii B
29/07/2021 18:27 12/2021 Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych
28/07/2021 17:56 11/2021 Podsumowanie oferty publicznej akcji Spółki
28/07/2021 17:09 10/2021 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
21/07/2021 18:16 9/2021 Dopuszczenie akcji oraz PDA do obrotu. Wprowadzenie PDA do obrotu oraz wyznaczenie pierwszego dnia notowań. Rejestracja PDA w KDPW
20/07/2021 16:44 8/2021 Oświadczenie KDPW w przedmiocie rejestracji PDA oraz akcji
20/07/2021 12:29 7/2021 Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej
20/07/2021 12:18 6/2021 Nabycie akcji przez członka Zarządu
11/03/2021 18:35 4/2021 Zawarcie znaczącej umowy kredytowej przez Emitenta i udzielenie znaczącego poręczenia przez spółki powiązane z Emitentem
18/01/2021 20:47 3/2021 Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej oraz treści raportu o numerze 2/2020
16/01/2021 14:02 2/2021 Zawarcie znaczącej umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta i udzielenie znaczącego poręczenia przez Emitenta
13/01/2021 13:46 1/2021 Uzyskanie dostępu do ESPI

Wyniki wyszukiwania