Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od: (i) Pana Michała Dziudy, (ii) Cavatina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, (iii) Cavatina Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie – zawiadomienie („Zawiadomienie”) złożone w wykonaniu obowiązków określonych w art. 69 ust. 1 pkt 2), art. 69 ust. 2 pkt 2), art. 69a ust. 1 oraz art. 87 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”).

Treść otrzymanego Zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Wyniki wyszukiwania