Akcjonariat

Struktura akcjonariatu

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów na WZ Udział głosów na WZ
Cavatina Group S.A. 17.398.198 69,88% 17.398.198 69,88%
Nationale-Nederlanden OFE 2.000.000 8,03% 2.000.000 8,03%
Pozostali 5.500.000 22,09% 5.500.000 22,09%
Razem 24.898.198 100% 17.398.198 100%

Wyniki wyszukiwania