Akcjonariat

Struktura akcjonariatu

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów na WZ Udział głosów na WZ
Cavatina Group S.A. 17.398.198 68,43% 17.398.198 68,43%
Nationale-Nederlanden OFE 2.000.000 7,87% 2.000.000 7,87%
VALUE FIZ 1.500.000 5,90% 1.500.000 5,90%
Pozostali 4.527.836 17,81% 4.527.836 17,81%
Razem 25.426.034 100% 25.426.034 100%

Wyniki wyszukiwania