Akcjonariat

Struktura akcjonariatu

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów na WZ Udział głosów na WZ
Cavatina Group S.A. z osobami działającymi w porozumieniu* 17.708.437 69,65% 17.708.437 69,65%
Nationale-Nederlanden OFE 2.000.000 7,87% 2.000.000 7,87%
VALUE FIZ 1.500.000 5,90% 1.500.000 5,90%
Pozostali 4.217.597 16,58% 4.217.597 16,58%
Razem 25.426.034 100% 25.426.034 100%

* Cavatina Group S.A. bezpośrednio – 17.398.198 akcji – 68,43% kapitału i głosów.

Wyniki wyszukiwania