Wykaz akcjonariuszy Cavatina Holding S.A. posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2023r. co najmniej 5% liczby głosów.

Raport bieżący nr: 15/2023
Data sporządzenia: 2023-06-29
Temat: Wykaz akcjonariuszy Cavatina Holding S.A. posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2023r. co najmniej 5% liczby głosów.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w załączeniu przekazuje wykaz akcjonariuszy Spółki posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2023 r., co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Wyniki wyszukiwania