Nabycie akcji przez Wiceprezesa Zarządu

Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniąc e obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 1 marca 2022 roku otrzymał od Pana Daniela Dragi pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu, powiadomienie o transakcjach wykonanych na akcjach Spółki. Powiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Wyniki wyszukiwania