Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2022 rok oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2022 rok

Raport bieżący nr: 4/2023
Data raportu: 2023-03-28
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Temat: Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2022 rok oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2022 rok

Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2022 rok oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2022 rok, którego publikacja zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym nr 2/2023 z dnia 16 stycznia 2022 r. miała nastąpić w dniu 31 marca 2022 r.
Nowy termin publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2022 rok oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2022 rok został wyznaczony na dzień 27.04.2023 roku.
Pozostałe terminy i informacje wskazane w raporcie bieżącym numer 2/2023 nie ulegają zmianie.

Szczegółowa podstawa prawna raportu bieżącego: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz.757).

Wyniki wyszukiwania