Nabycie akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniąc e obowiązki zarządcze.

Treść raportu:

Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 1 lutego 2022 roku otrzymał od Pana Michała Dziudy pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powiadomienie o transakcjach wykonanych na akcjach Spółki. Powiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Wyniki wyszukiwania