O firmie

Cavatina Holding jest największym polskim deweloperem powierzchni biurowych

Projekty

Realizowane przez Grupę Cavatina Holding projekty wyróżniają się unikalną architekturą, nagradzaną w polskich i międzynarodowych konkursach oraz wysoką jakością wykończenia. Cavatina Holding kładzie również nacisk na zrównoważone budownictwo, co znajduje potwierdzenie w otrzymanych certyfikatach BREEAM i WELL HSR. Grupa przywiązuje dużą wagę do miastotwórczej roli swoich projektów, dbając o ich naturalne wpasowanie w istniejącą tkankę miejską i zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności.

Model biznesowy

Cavatina Holding stworzyła unikatowy model biznesowy, który opiera się na konsekwentnym budowaniu rozległych kompetencji wewnątrz Grupy. Cavatina Holding samodzielnie zarządza wszystkimi kluczowymi etapami procesu inwestycyjnego, od analizy i zakupu gruntów, przez projektowanie, generalne wykonawstwo i zarządzanie budżetem projektu, aż po komercjalizację obiektu, wykończenie, aranżację wnętrz i zarządzanie budynkiem w fazie operacyjnej. Skupienie wszystkich kluczowych kompetencji pozwala obok elastyczności względem Klienta, ograniczać ryzyka i zachowywać marże wewnątrz organizacji na każdym etapie realizacji, co przekłada się na wysokie łączne marże osiągane na prowadzonych projektach.

Kluczowe liczby
12 zakończonych
projektów
ponad 180 tys. mkw.
5 sprzedanych
projektów
ponad 80 tys. mkw.,
za ponad 900 mln zł
Ponad 450 tys. mkw.
projektów
do realizacji i zakończenia
w najbliższych latach
Strategia

Kluczowym celem strategicznym Grupy Cavatina Holding jest osiągnięcie do końca 2025 roku 1 mln mkw. GLA portfela, rozumianego jako suma inwestycji zakończonych, w tym sprzedanych, trwających oraz planowanych z zabezpieczonym gruntem i rozpoczętym procesem projektowania.

Wyniki wyszukiwania