Cavatina Holding planuje publiczne emisje obligacji

Cavatina Holding, największy polski deweloper biurowy ustanowił program emisji obligacji o wartości do 200 mln zł oraz złożył do KNF prospekt emisyjny, który po zatwierdzeniu będzie podstawą emisji. Do organizacji emisji został zaangażowany Michael/Ström Dom Maklerski.

– Po naszej lipcowej ofercie publicznej akcji ,chcemy dalej wykorzystywać możliwości, jakie daje rynek kapitałowy, dlatego przygotowujemy się do publicznych emisji obligacji o wartości do 200 mln zł. Pozyskanie finansowania z obligacji będzie ważnym krokiem w realizacji strategicznego celu Grupy, czyli osiągnięcia 1 mln mkw GLA portfela inwestycji do 2025 r.mówi Daniel Draga, wiceprezes zarządu Cavatina Holding.

Ustanowiony program obligacji pozwala na emitowanie w jednej lub wielu seriach obligacji o wartości do 200 mln zł. Transakcje będą prowadzone w formie emisji publicznych, a obligacje będą wprowadzane do obrotu na GPW. Wszystkie obligacje będą zabezpieczone.

W lipcu 2021 r. Cavatina Holding przeprowadziła pierwszą emisję publiczną akcji, z której pozyskała 187,5 mln zł brutto. Z kolei od stycznia 2021 r. na rynku Catalyst notowane są obligacje spółki.

O Cavatina Holding

Cavatina Holding jest największym polskim deweloperem powierzchni biurowych. Grupa prowadzi działalność w większości dużych miast w Polsce, w szczególności w: Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Katowicach. Realizowane przez Grupę projekty wyróżniają się unikalną architekturą, nagradzaną w polskich i międzynarodowych konkursach oraz wysoką jakością wykończenia. Cavatina Holding kładzie również nacisk na zrównoważone budownictwo, co znajduje potwierdzenie w otrzymanych certyfikatach środowiskowych (np. BREEAM). Grupa przywiązuje dużą wagę do miastotwórczej roli swoich projektów, dbając o ich naturalne wpasowanie w istniejącą tkankę miejską i zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności. W styczniu 2021 r. Cavatina Holding S.A. zadebiutowała na rynku Catalyst, a w lipcu zadebiutowała na Rynku Głównym warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Celem strategicznym dewelopera jest osiągnięcie 1 mln mkw. GLA portfela inwestycji do końca 2025 r.

Więcej informacji udziela:

Łukasz Zarębski
e-mail: lukasz.zarebski@cavatina.pl
tel. kom: + 48 533 889 240
www.cavatina.pl

Zastrzeżenie: 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny (reklama) i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Cavatina Holding S.A. („Spółka”). Prospekt przygotowany w związku z ofertą publiczną obligacji Spółki („Obligacje”) na terytorium Polski i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzeniem do alternatywnego systemu obrotu („Oferta”) będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz Ofercie („Prospekt”). Spółka będzie mogła przeprowadzić Ofertę po zatwierdzeniu Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz jego udostępnieniu na stronie internetowej Spółki (http://www.cavatina.pl/).

Wyniki wyszukiwania