Cavatina Holding S.A. publikuje wyniki za 1 kwartał 2022 r.

Grupa Cavatina Holding S.A. - notowany na GPW, jeden z największych polskich deweloperów biurowych – osiągnęła w I kwartale 2022 r. następujące wyniki finansowe:

  • Skonsolidowany zysk z nieruchomości inwestycyjnych: 64,1 mln zł
  • Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej: 55,0 mln zł
  • Skonsolidowany zysk netto: 30,3 mln zł

– W pierwszych miesiącach tego roku podobnie jak w całym 2021 r. intensywnie rozwijaliśmy naszą działalność deweloperską, a pozwolenie na użytkowanie uzyskały dwa kolejne projekty – wieże Global Office Park w Katowicach w marcu oraz budynek B kompleksu Palio Office Park w Gdańsku w kwietniu. Warto także zwrócić uwagę na aktywną działalność w zakresie podpisywania kolejnych umów najmu. Łącznie od początku roku zakontraktowaliśmy ponad 35 tys. mkw – mówi Daniel Draga, Wiceprezes Zarządu Spółki Cavatina Holding S.A.

Najważniejsze skonsolidowane dane finansowe

Narastająco [dane w mln zł] I kw. 2022 r.
Zysk/strata z nieruchomości inwestycyjnych 64,1
Zysk/strata z wyceny i sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych 57,4
Zysk z działalności operacyjnej 55,0
Zysk netto 30,3

Stan na dzień [dane w mln zł] 31 marca 2022 r.
Kapitał własny  1 084,2
Suma aktywów 2 699,3

Grupy Cavatina Holding S.A. miała w I kwartale 2022 r. 64,1 mln zł zysku z wyceny nieruchomości inwestycyjnych  i 55,0 mln zł zysku z działalności operacyjnej. W I kwartale 2022 r. Grupa zakończyła realizację i oddała do użytku dwie wieże biurowe w kompleksie  Global Office Park (budynki A1 i A2) w Katowicach, które dostarczą na prężnie rozwijający się katowicki rynek 55,2 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej. W kwietniu pozwolenie na użytkowanie otrzymał także drugi budynek biurowy projektu Palio Office Park w Gdańsku (budynek B) o powierzchni 7,7 tys. mkw. W realizacji znajdowały się projekty o łącznej powierzchni ok. 164 tys. mkw.

Cavatina Holding, po udanym 2021 roku, także w I kwartale 2022 r. udowadnia, że wie jak dobrze wykorzystać potencjał regionalnych rynków. Tylko w I kwartale 2022 r. deweloper podpisał umowy najmu i przednajmu łącznie na ponad 24,5 tys. mkw. (do dnia publikacji raportu już ponad 35 tys. mkw) w inwestycjach realizowanych w Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Gdańsku oraz Bielsku-Białej.

Poziom najmu zakończonych projektów i przednajmu w przypadku nieruchomości inwestycyjnych w budowie wynosił na dzień zatwierdzenia sprawozdania za I kwartał 2022 r.: Carbon Tower – 98%, Tischnera Office – 78%, Global Office Park C – 100%, Equal Business Park D – 60%, Ocean Office Park A – 91%, Ocean Office Park B – 31%, Global Office Park A – 65%, Palio Office Park A – 52%, Palio Office Park B – 21%, Quorum D – 45%, Cavatina Hall A –82%, WIMA D – 100%.

Cavatina Holding S.A. konsekwetnie realizuje strategię dywersyfikacji źródeł finansowania. W 2021 r. Grupa ustanowiła dwa równoległe programy emisji obligacji na łączną kwotę 400 mln zł skierowane osobno do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, które będą wykorzystywane w zależności od zapotrzebowania i sytuacji rynkowej. W pierwszym kwartale 2022 r. Cavatina Holding przeprowadziła pierwszą emisja w ramach programu obligacji skierowanego do inwestorów indywidualnych i uplasowała obligacje serii P2022A o wartości ponad 40 mln zł, które zadebiutowały na Catalyst 11 marca 2022 r.

W maju 2022 r. po raz kolejny otrzymała finansowanie od międzynarodowego konsorcjum, w skład którego weszły austriackie banki: Erste Group Bank AG oraz Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG. Środki w wysokości maksymalnie 70 mln euro i 10 mln zł zostaną wykorzystane zostaną na finansowanie i refinansowanie nakładów związanych z budową i wykończeniem budynków biurowych A i B wielofunkcyjnej inwestycji Ocean Office Park w Krakowie.

Wyniki wyszukiwania