Cavatina Holding S.A. publikuje wyniki za 1 półrocze 2022 r.

Grupa Cavatina Holding S.A. - notowany na GPW, jeden z największych polskich deweloperów biurowych – osiągnęła w I półroczu 2022 r. następujące wyniki finansowe:

  • Skonsolidowany zysk z nieruchomości inwestycyjnych: 94,3 mln zł
  • Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej: 72,2 mln zł
  • Skonsolidowany zysk netto: 39,2 mln zł

– Pierwsze półrocze 2022 r. to dla Cavatina Holding kontynuacja rozwoju portfela biurowego, sukcesy w zakresie przyciągania nowych najemców oraz skuteczne pozyskiwanie finansowania dla prowadzonych na szeroką skalę inwestycji. Z sukcesem zakończyliśmy emisje obligacji z których pozyskaliśmy w tym roku ponad 100 mln zł. Warto także zwrócić uwagę na bardzo ważne z punktu widzenia realizacji naszej strategii podpisanie umowy przedwstępnej, a następnie sfinalizowanie w sierpniu b.r. transakcje sprzedaży portfolio trzech budynków za ponad 139 mln euro do podmiotów związanych z amerykańskim funduszem Lone Star Funds – mówi Daniel Draga, Wiceprezes Zarządu Spółki Cavatina Holding S.A.

 Najważniejsze skonsolidowane dane finansowe

Narastająco [dane w mln zł] I pół. 2022 r. I pół. 2021 r.
Zysk/strata z nieruchomości inwestycyjnych 94,3 117,7
Zysk/strata z wyceny i sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych 81,0 108,9
Zysk z działalności operacyjnej 72,2 106,6
Zysk netto 39,2 88,5

Stan na dzień [dane w mln zł] 30 czerwca 2022 r. 31 grudnia 2021 r.
Kapitał własny  1 093,1 1 053,9
Suma aktywów 2 855,7 2 498,2

Grupa Cavatina Holding S.A. miała w I półroczu 2022 r. 94,3 mln zł zysku z wyceny nieruchomości inwestycyjnych i 72,2 mln zł zysku z działalności operacyjnej. W analizowanym okresie Grupa uzyskały pozwolenie na użytkowanie budynków Global Office Park (A1, A2) w Katowicach o powierzchni ponad 55 tys. mkw. oraz Palio Office Park B w Gdańsku o powierzchni ponad 7,7 tys. mkw. W budowie znajdowały się projekty o łącznej powierzchni ok. 168 tys. mkw. W samym drugim kwartale Grupa wypracowała odpowiednio 23,6 mln zł zysku z wyceny nieruchomości inwestycyjnych i 17,2 mln zł zysku z działalności operacyjnej.

W czerwcu 2022 roku Grupa Cavatina Holding S.A. podpisała przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości biurowych, Tischnera Office, Ocean Office Park A oraz Carbon Tower. Po spełnieniu warunków zawieszających przewidzianych w umowach przedwstępnych, umowy sprzedaży podpisane zostały 24 sierpnia 2022 roku. Cena sprzedaży tych trzech projektów wyniosła ponad 139 mln EUR. Z pozyskanych ze sprzedaży nieruchomości środków spłacone zostało zadłużenie z tytułu posiadanych kredytów przez spółki zależne w łącznej kwocie 93,4 mln EUR.

W I półroczu 2022 r. deweloper podpisał umowy najmu i przednajmu łącznie na ponad 35 tys. mkw w inwestycjach realizowanych w Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Gdańsku oraz Bielsku-Białej. Poziom najmu zakończonych projektów i przednajmu w przypadku nieruchomości inwestycyjnych w budowie wynosił na dzień zatwierdzenia sprawozdania za I półrocze 2022 r.: Global Office Park C – 100%, Equal Business Park D – 60%, Ocean Office Park B – 34%, Global Office Park A – 67%, Palio Office Park A – 52%, Palio Office Park B – 31%, Quorum D – 54%, Cavatina Hall A – 93%, WIMA D – 100%.

W minionych miesiącach 2022 r. Cavatina Holding przeprowadziła trzy emisje w ramach programu obligacji prowadzonego na podstawie prospektu zatwierdzonego przez KNF 10 stycznia 2022 r. pozwalającego na emitowanie obligacji o łącznej wartości do 200 mln zł. W I półroczu 2022 r. spółka uplasowała obligacje serii P2022A i P2022B o łącznej wartości ponad 80 mln zł, a w lipcu na rynku Catalyst zadebiutowały także obligacje serii P2022C z której spółka pozyskała kolejne 20 mln zł.

Ponadto w maju 2022 r. w ramach dywersyfikacji źródeł finansowania swojej działalności, Grupa po raz kolejny otrzymała finansowanie od międzynarodowego konsorcjum, w skład którego weszły austriackie banki: Erste Group Bank AG oraz Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG. Środki w wysokości maksymalnie 70 mln euro i 10 mln zł zostaną wykorzystane zostaną na finansowanie i refinansowanie nakładów związanych z budową i wykończeniem budynków biurowych A i B wielofunkcyjnej inwestycji Ocean Office Park w Krakowie.

Wyniki wyszukiwania