Cavatina Holding S.A. uplasowała obligacje o wartości 16,7 mln zł

Cavatina Holding S.A. uplasowała w ofercie publicznej 3,5-letnie obligacje serii P2022D. Inwestorzy złożyli zapisy na papiery o wartości 16,7 mln zł. Dzień Emisji obligacji przewidziany jest na 17 listopada 2022 r.

Dziękujemy za złożone przez inwestorów zapisy, które potwierdzają zaufanie do działalności Cavatina Holding S.A. Rynek obligacji szczególnie w aktualnym trudnym otoczeniu rynkowym jest bardzo wymagający, dlatego cieszymy się ze skali alokacji walorów w aktualnej ofercie. Biorąc pod uwagę wszystkie cztery serie, które wyemitowaliśmy w tym roku w ramach programu emisji obligacji skierowanego do inwestorów indywidualnych, pozyskaliśmy łącznie ponad 117 mln zł. Te środki stanowią istotny element naszego zdywersyfikowanego finansowania dzięki któremu rozwijamy portfolio naszych projektów – mówi Daniel Draga, Wiceprezes Zarządu Cavatina Holding S.A.

Cavatina Holding S.A. zaoferowała w ramach serii P2022D obligacje o wartości nominalnej 1 000 zł i oprocentowaniu bazującym na WIBOR 6M powiększonym o marżę 6 proc. Inwestorzy złożyli zapisy na
16 738 obligacji. Kupon będzie wypłacany co pół roku. Termin wykupu obligacji zabezpieczonych poręczeniem Cavatina sp. z o.o. przypada na maj 2026 r. Dzień Emisji obligacji przewidziany jest na 17 listopada 2022, a obligacje zadebiutują na rynku Catalyst w najbliższych tygodniach. Na tym rynku notowane są już obligacje spółki serii E, E1 oraz P2022A, P2022B i P2022C.

Funkcję firmy inwestycyjnej pełni Michael / Ström Dom Maklerski S.A., a doradcy prawnego Kancelaria Gessel.

Cieszymy się z uplasowania blisko 85% maksymalnej wartości oferty, szczególnie biorąc pod uwagę obecny kryzys płynności na rynku obligacji korporacyjnych. Po dużym sukcesie dwóch ofert obligacji plasowanych w czerwcu i lipcu w ramach zatwierdzonego przez KNF prospektu udało się ostatnią ofertą podnieść łączną kwotę pozyskaną w ramach tego prospektu do ponad 117 mln zł. Wysoka wartość uplasowanych obligacji potwierdza słuszność decyzji Emitenta o przygotowaniu prospektu, którego ważność upływa w styczniu 2023 r. – mówi Jarosław Sojka, Partner w Michael / Ström Dom Maklerski S.A.

Emisja prowadzona jest na podstawie prospektu zatwierdzonego przez KNF 10 stycznia 2022 r pozwalającego na emitowanie zabezpieczonych obligacji w ramach programu emisji obligacji ustanowionego we wrześniu 2021 r.

Wyniki wyszukiwania