Cavatina Holding S.A. uplasowała obligacje o wartości ponad 40 mln zł

Cavatina Holding S.A. uplasowała w ofercie publicznej 3,5-letnie obligacje o wartości ponad 40 mln zł. Papiery dłużne jednego z największych deweloperów powierzchni biurowych w Polsce trafią do ok. 560 inwestorów.

– Liczna grupa inwestorów indywidualnych, która wzięła udział w ofercie to dla nas potwierdzenie, że działalność grupy Cavatina Holding oraz jej plany rozwojowe uważnie obserwuje coraz więcej osób. Przeprowadzona emisja to kolejny etap dywersyfikacji źródeł finansowania, które wykorzystujemy w realizacji celu strategicznego, czyli osiągnięciu 1 mln mkw. portfela w 2025 r. – mówi Daniel Draga, Wiceprezes Zarządu Cavatina Holding S.A.

Cavatina Holding S.A. zaoferowała w ramach serii P2022A obligacje o wartości nominalnej 1 000 zł i oprocentowaniu bazującym na WIBOR 6M powiększonym o marżę 6 proc. Kupon będzie wypłacany co pół roku. Przydział obligacji planowany jest 8 marca 2022 r., a 11 marca 2022 r. obligacje mają zadebiutować na rynku Catalyst, gdzie notowane są już obligacje spółki serii E oraz E1. Była to pierwsza emisja Cavatina Holding w ramach programu obligacji na podstawie prospektu zatwierdzonego przez KNF i pozwalającego na emitowanie obligacji o łącznej wartości do 200 mln zł. Funkcję oferującego emisji pełnił Michael/Ström Dom Maklerski.

Pomimo podwyższonej niepewności panującej na rynku związanej z wydarzeniami we wschodniej Europie, która zniechęciła sporą grupę inwestorów, jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników pierwszej prospektowej emisji obligacji Cavatina Holding. Przez cały okres trwania zapisów obserwowaliśmy duże zainteresowanie ofertą. – zaznacza Paweł Gosz, Partner w Michael/Ström Dom Maklerski.

Cavatina Holding S.A. to notowany na GPW, jeden z największych polskich deweloperów biurowych. Spółka kontynuuje proces dywersyfikacji źródeł finansowania, mający na celu wsparcie realizacji strategicznego celu Grupy, czyli osiągnięcia 1 mln mkw. portfela inwestycji w 2025 r. Oprócz ustanowionego we wrześniu programu obligacji do 200 mln zł, w ramach którego przeprowadzana została obecna emisji, w grudniu 2021 r. spółka ustanowiła nowy, bezprospektowy program emisji obligacji do kwoty 200 mln zł, które mogą być oferowane wybranym inwestorom kwalifikowanym.

O Cavatina Holding S.A.

Cavatina Holding S.A. jest jednym z największych polskich deweloperów powierzchni biurowych. Grupa prowadzi działalność w największych miastach w Polsce, w szczególności w: Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Katowicach. Realizowane przez Grupę projekty wyróżniają się unikalną architekturą, nagradzaną w polskich i międzynarodowych konkursach oraz wysoką jakością wykończenia. Cavatina Holding S.A. kładzie również nacisk na zrównoważone budownictwo, co znajduje potwierdzenie w otrzymanych certyfikatach środowiskowych (np. BREEAM). Grupa przywiązuje dużą wagę do miastotwórczej roli swoich projektów, dbając o ich naturalne wpasowanie w istniejącą tkankę miejską i zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności. W styczniu 2021 r. Cavatina Holding S.A. zadebiutowała na rynku Catalyst, a w lipcu 2021 roku Spółka zadebiutowała na Rynku Głównym warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Celem strategicznym dewelopera jest osiągnięcie 1 mln mkw. GLA portfela inwestycji do końca 2025 r.

Więcej informacji udziela:

Łukasz Zarębski
e-mail: lukasz.zarebski@cavatina.pl
tel. kom: + 48 533 889 240
www.cavatina.pl

Wyniki wyszukiwania