Cavatina Holding S.A. z redukcją zapisów w ofercie obligacji

Cavatina Holding S.A. uplasowała w ofercie publicznej 3,5-letnie obligacje o wartości 40 mln zł. W ofercie złożono zapisy o wartości 63,4 mln zł, a stopa redukcji wyniosła około 37%.

– Bardzo dziękujemy wszystkim inwestorom, którzy złożyli zapisy na obligacje, dzięki czemu alokacja walorów zakończyła się wyraźną redukcją. Sukces ostatniej emisji, podobnie jak nasza wcześniejsza aktywność w zakresie pozyskiwania finansowania bankowego i obligacyjnego, pozwoli nam kontynuować wzrost portfolio realizowanych projektów. Zgromadzone kompetencje umożliwiają nam przemyślany rozwój każdego z projektów oraz ich sprzedaż w optymalnym momencie. Potwierdzają to podpisane w ostatnich dniach umowy przedwstępne sprzedaży projektów Carbon Tower, Ocean Office Park A oraz Tischnera Office o szacunkowej wartości 139,3 mln euro. Finalizacja transakcji sprzedaży tych trzech budynków, które oferują ponad 66 tys mkw. i są wynajęte w 90% planowana jest do końca listopada 2022 r. – mówi Daniel Draga, Wiceprezes Zarządu Cavatina Holding S.A.

Cavatina Holding S.A. zaoferowała w ramach serii P2022B obligacje o wartości nominalnej 1 000 zł i oprocentowaniu bazującym na WIBOR 6M powiększonym o marżę 6 proc. Inwestorzy złożyli zapisy na 63 411 obligacji, co oznacza 37% redukcję. Papiery dłużne jednego z największych deweloperów powierzchni biurowych w Polsce trafią do ok. 696 inwestorów. Kupon będzie wypłacany co pół roku. Dzień Emisji obligacji przewidziany jest na 30 czerwca 2022, a obligacje zadebiutują na rynku Catalyst w lipcu 2022 r. gdzie notowane są już obligacje spółki serii E, E1 oraz P2022A.

Funkcję organizatora emisji pełni Michael / Ström Dom Maklerski S.A., zaś funkcję doradcy prawnego Kancelaria Gessel.

Była to druga emisja w ramach programu obligacji prowadzona na podstawie prospektu zatwierdzonego przez KNF 10 stycznia 2022 r. pozwalającego na emitowanie zabezpieczonych obligacji o łącznej wartości do 200 mln zł. W pierwszej emisji w ramach tego programu, która została przeprowadzona w pierwszym kwartale 2022 r spółka uplasowała obligacje serii P2022A o wartości ponad 40 mln zł.

Cavatina Holding S.A. to notowany na GPW, jeden z największych polskich deweloperów biurowych. Spółka kontynuuje proces dywersyfikacji źródeł finansowania, mający na celu wsparcie realizacji strategicznego celu Grupy, czyli osiągnięcia 1 mln mkw. portfela inwestycji w 2025 r. Oprócz ustanowionego we wrześniu programu obligacji do 200 mln zł, w ramach którego przeprowadzana została obecna emisji, w grudniu 2021 r. spółka ustanowiła nowy, bezprospektowy program emisji obligacji do kwoty 200 mln zł, które mogą być oferowane wybranym inwestorom kwalifikowanym.

Wyniki wyszukiwania