Cavatina Holding S.A. z sukcesem uplasowała kolejne obligacje

Cavatina Holding S.A. zakończyła ofertę publiczną obligacji serii P2022C w której uplasowała wśród inwestorów indywidualnych 3,5-letnie obligacje o wartości 20 mln zł. Łączna wartość złożonych zapisów wyniosła 25,9 mln zł, a stopa redukcji około 23%.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyniku przeprowadzonej oferty, która była odpowiedzią na bardzo duże zainteresowanie naszymi papierami wśród inwestorów podczas poprzedniej emisji. Nadsubskrypcja, której efektem była 23% redukcja to wyraz zaufania i motywacja do dalszej intensywnej pracy nad realizacją projektów oraz strategii rozwoju Cavatina Holding S.A. – mówi Daniel Draga, Wiceprezes Zarządu Cavatina Holding S.A.

Cavatina Holding S.A. w ramach serii P2022C uplasowała 20 000 obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł i oprocentowaniu bazującym na WIBOR 6M powiększonym o marżę 6 proc. Inwestorzy złożyli w ofercie zapisy na 25 851 obligacji, a stopa redukcji wyniosła około 23%. Dzień przydziału obligacji przewidziany jest na 20 lipca 2022 r., a pod koniec lipca 2022 r. papiery mają zadebiutować na rynku Catalyst, gdzie notowane są już obligacje spółki serii E, E1, P2022A oraz serii P2022B, których emisja została przeprowadzona w czerwcu, a oferta również zakończyła się redukcją.

Funkcje organizatora emisji pełni Michael / Ström Dom Maklerski S.A., zaś funkcję doradcy prawnego Kancelaria Gessel.

Była to trzecia emisja w ramach programu obligacji prowadzona na podstawie prospektu zatwierdzonego przez KNF 10 stycznia 2022 r. pozwalającego na emitowanie obligacji o łącznej wartości do 200 mln zł. W dwóch poprzednich emisjach w ramach tego programu, spółka uplasowała obligacje łącznej wartości ponad 80 mln zł.

Cavatina Holding S.A. to notowany na GPW, jeden z największych polskich deweloperów biurowych. Spółka kontynuuje proces dywersyfikacji źródeł finansowania, mający na celu wsparcie realizacji strategicznego celu Grupy, czyli osiągnięcia 1 mln mkw. portfela inwestycji w 2025 r. Oprócz ustanowionego we wrześniu programu obligacji do 200 mln zł, w ramach którego przeprowadzane zostały trzy tegoroczne emisje, w grudniu 2021 r. spółka ustanowiła także bezprospektowy program emisji obligacji do kwoty 200 mln zł, które mogą być oferowane wybranym inwestorom kwalifikowanym.

Wyniki wyszukiwania