Cavatina Holding S.A. zaoferuje 3,5 letnie obligacje

Zarząd Cavatina Holding S.A., jednego z największych polskich deweloperów biurowych, podjął uchwałę o rozpoczęciu emisji obligacji o wartości do 50 mln zł. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone w oparciu o WIBOR 6M powiększony o marżę 6 proc. Zapisy rozpoczną się 14 lutego, funkcję oferującego pełni Michael/Ström Dom Maklerski, a zapisy na obligacje przyjmują również Dom Maklerski Banku BPS, Dom Maklerski BDM i Noble Securities.

W ramach emisji obligacji zamierzamy pozyskać od inwestorów do 50 mln zł, będzie to pierwsza oferta z prospektowego programu o wartości do 200 mln zł. Planowana emisja to kolejny etap procesu dywersyfikacji źródeł finansowania. Pozyskany kapitał pomoże nam w realizacji celu strategicznego, czyli osiągnięciu 1 mln mkw. portfela w 2025 r.mówi Daniel Draga, Wiceprezes Zarządu Cavatina Holding S.A.

Cavatina Holding S.A. w ramach serii P2022A oferuje oprocentowanie bazujące na WIBOR 6M powiększonym o marżę 6 proc. Emisja do 50 000 obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł stanowi pierwszy etap realizacji ustanowionego we wrześniu 2021 r. programu obligacji pozwalającego na emitowanie zabezpieczonych obligacji o łącznej wartości do 200 mln zł. Emisja jest prowadzona na podstawie prospektu zatwierdzonego przez KNF 10 stycznia 2022 r.

Funkcję oferującego będzie pełnić Michael/Ström Dom Maklerski. Zapisy w dniach 14-25 lutego 2022r. można składać również w domach maklerskich wchodzących w skład konsorcjum dystrybucyjnego: DM BPS, DM BDM i Noble Securities. Przydział obligacji planowany jest 8 marca 2022 r., a debiut na rynku Catalyst 11 marca 2022 r. Oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym będzie oparte o WIBOR 6M z 2 marca 2022 r.

Szczegółowe informacje na temat prowadzonej emisji zawarte są w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji zamieszczonych na stronie www spółki.

Cavatina Holding S.A. kontynuuje proces dywersyfikacji źródeł finansowania, mający na celu wsparcie realizacji strategicznego celu Grupy, czyli osiągnięcia 1 mln mkw. portfela inwestycji w 2025 r. W lipcu 2021 r. Cavatina Holding S.A. przeprowadziła pierwszą emisję publiczną akcji, z której pozyskała 187,5 mln zł brutto i zadebiutowała na głównym rynku GPW w Warszawie. Spółka dotychczas wprowadziła do obrotu na rynku Catalyst obligacje serii E, które są notowane od 8 stycznia 2021 r. oraz obligacje serii E1, które są notowane od 29 czerwca 2021 r. Oprócz ustanowionego we wrześniu programu obligacji do 200 mln zł, w ramach którego przeprowadzana jest obecna emisji, w grudniu 2021 r. spółka ustanowiła nowy, bezprospektowy program emisji obligacji do kwoty 200 mln zł, które będą oferowane wybranym inwestorom kwalifikowanym.

O Cavatina Holding S.A.

Cavatina Holding S.A. jest jednym z największych polskich deweloperów powierzchni biurowych. Grupa prowadzi działalność w największych miastach w Polsce, w szczególności w: Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Katowicach. Realizowane przez Grupę projekty wyróżniają się unikalną architekturą, nagradzaną w polskich i międzynarodowych konkursach oraz wysoką jakością wykończenia. Cavatina Holding S.A. kładzie również nacisk na zrównoważone budownictwo, co znajduje potwierdzenie w otrzymanych certyfikatach środowiskowych (np. BREEAM). Grupa przywiązuje dużą wagę do miastotwórczej roli swoich projektów, dbając o ich naturalne wpasowanie w istniejącą tkankę miejską i zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności. W styczniu 2021 r. Cavatina Holding S.A. zadebiutowała na rynku Catalyst, a w lipcu 2021 roku Spółka zadebiutowała na Rynku Głównym warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Celem strategicznym dewelopera jest osiągnięcie 1 mln mkw. GLA portfela inwestycji do końca 2025 r.

Więcej informacji udziela:

Łukasz Zarębski
e-mail: lukasz.zarebski@cavatina.pl
tel. kom: + 48 533 889 240
www.cavatina.pl

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny (reklama) i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Cavatina Holding S.A. („Spółka”). Prospekt przygotowany w związku z ofertą publiczną obligacji Spółki („Obligacje”) na terytorium Polski i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzeniem do alternatywnego systemu obrotu („Oferta”) jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz Ofercie („Prospekt”). Spółka będzie mogła przeprowadzić Ofertę na podstawie zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego Prospektu, który jest udostępniony na stronie internetowej Spółki (http://www.cavatina.pl/). Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie należy rozumieć jako poparcia tego organu dla Oferty czy Obligacji. Potencjalni inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje.

Wyniki wyszukiwania