Cavatina opublikowała raport ESG za 2021 r.

Cavatina Holding zaprezentowała swoje podejście do aspektów związanych z ochroną środowiska, społeczeństwem oraz ładem korporacyjnym od początku swojego istnienia i podsumowała działania prowadzone w 2021 r. wg uznanego, międzynarodowego standardu GRI. Tym samym Cavatina wyprzedziła regulacje w zakresie raportowania pozafinansowego. Architektura dążąca do minimalizacji wpływu nieruchomości na środowisko, pozytywnie stymulująca rozwój miast, transparentność zarządzania, a także wychodzące poza podstawowe ramy działalności myślenie o odpowiedzialności firmy względem lokalnych społeczności – to główne wątki poruszane w dokumencie.

W ostatnich dniach Cavatina Holding pokazała nie tylko wyniki za bardzo udany pod względem biznesowym i finansowym 2021 r., ale też, opublikowała raport ESG (ang. Environmental, Social and Corporate Governance). Jak podkreśla Rafał Malarz, Prezes Zarządu Cavatina Holding, transparentne zarządzanie jest dla firmy podstawą działania.

W ramach opracowywania raportu dokonaliśmy analiz potrzeb dotyczących zakresu informacji niefinansowych prezentowanych przez branżę oraz wsłuchaliśmy się w potrzeby naszych interesariuszy. Wierzymy, że uwzględnianie ich opinii w procesach decyzyjnych pozwoli nam lepiej się rozwijać, precyzyjniej określać kierunki strategii oraz dostosowywać do otoczenia. Chcemy w ten sposób podkreślić, że poza celami biznesowymi w centrum zainteresowania warto postawić także aspekty związane z pozytywnym oddziaływaniem na społeczności i środowisko, przestrzeń miejską oraz zrównoważony rozwój – powiedział Rafał Malarz, Prezes Zarządu Cavatina Holding.

Raport jest ważnym źródłem informacji pozafinansowych dla klientów i inwestorów. Zgodnie z najlepszymi praktykami, Cavatina w procesie raportowania odnosi się do Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDGs) przyjętych przez ONZ.

Odpowiedzialne budowanie

Jako jeden z liderów rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce, Cavatina czuje się odpowiedzialna za kreowanie coraz bardziej świadomego i działającego na rzecz obniżenia emisyjności środowiska rynku. Jej inwestycje to nie tylko efektywne energetycznie i proekologiczne projekty biurowe. To także miejsca odpowiadające na potrzeby lokalnych społeczności i nowoczesnego biznesu.

Jednym z aspektów potwierdzających odpowiedzialne działanie Grupy jest fakt, że wszystkie tworzone przez nią budynki od początku jej istnienia, wyróżnia ekologiczna certyfikacja BREEAM na poziomie początkowo Very Good, a obecnie Excellent. Cały portfel inwestycji jest także certyfikowany w standardzie WELL Health & Safety Rating™, który jest rygorystycznym systemem oceny bezpieczeństwa budynków pod kątem wymagań sprzyjających zdrowiu opracowanym przez International WELL Building Institute™.

W obszarze oceny działań na rzecz środowiska naturalnego Cavatina kieruje się następującymi celami SDG: Zrównoważone Miasta i Społeczności (11), Działania w Dziedzinie Klimatu (13), Czysta Woda i Warunki Sanitarne (6), Czysta i Dostępna Energia (7) oraz Odpowiedzialna Produkcja i Konsumpcja (12).

Rozszerzona odpowiedzialność za społeczeństwo

Cavatina z dużą uwagą traktuje swoją odpowiedzialność za jakość życia i wsparcie rozwoju społeczeństw przede wszystkim w miastach, w których tworzy swoje projekty. Grupa jest aktywna w obszarach związanych z edukacją, zdrowiem, kulturą i sztuką. Przykładem działania z myślą nie tylko o klientach, ale i lokalnej społeczności jest nowatorski projekt zrealizowanego już budynku Cavatina Hall, który powstał w ramach większej koncepcji rewitalizacji kluczowych przestrzeni w Bielsku-Białej. Przy wsparciu Cavatina Holding i fundacji Fiducia działa również Holistic Think Tank – zespół ekspertów poszukujących odpowiedzi na pytanie, czym jest nowoczesna edukacja i propagujących nowe idee oraz systemy organizacji edukacji, czy też projekt o charakterze kulturotwórczym: Cavatina Film Production, zajmujący się produkcją i promocją niezależnego kina.

Przejawem odpowiedzialnego myślenia o rozwoju miast jest projektowanie nie tylko inwestycji biurowych, ale przede wszystkim miastotwórczych projektów typu mixed-use. Odpowiedni, przemyślany dobór funkcji może być świetnym katalizatorem pozytywnych zmian w danej okolicy.

W aspektach związanych z wpływem działań Cavatiny na społeczeństwo, firma odnosi się do celów: Dobre Zdrowie i Jakość Życia (3), Dobra Jakość edukacji (4), Równość Płci (5) oraz Wzrost Gospodarczy i Godna Praca (8).

Misja zrównoważonego zarządzania

Naszą kulturę korporacyjną tworzymy zgodnie z ideą zrównoważonego podejścia do zarządzania organizacją, która zapewni nam utrzymanie pozycji jednego z największych deweloperów powierzchni biurowych w Polsce oraz pozwoli kontynuować misję bycia w gronie firm wytyczających szlaki w branży w przyczynianiu się do osiągania celów zrównoważonego rozwoju – dodaje Rafał Malarz.

Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) omawiane w części raportu dot. ładu korporacyjnego to: Wzrost Gospodarczy i Godna Praca (8), Odpowiedzialna Produkcja i Konsumpcja (12) oraz Działania w Dziedzinie Klimatu (13).

Realizowane do tej pory działania Grupy Cavatina to dobry punkt wyjścia do pragmatycznego spojrzenia w przyszłość i stawiania sobie jeszcze ambitniejszych celów związanych z transformacją i dekarbonizacją branży, wyzwaniami związanymi z ochroną środowiska, zaangażowaniem społecznym i ładem korporacyjnym, aby przyczynić się do osiągnięcia zakładanej w ramach Unii Europejskiej neutralności klimatycznej Europy do 2050 r.

Raport ESG Grupy Cavatina Holding dostępny jest na stronie internetowej firmy.

GRI (ang. Global Reporting Initiative) to wytyczne będące międzynarodowym wzorcem raportowania pozafinansowego – związanego z odpowiedzialnością biznesu oraz zrównoważonym rozwojem firm. Ramowe Zasady Raportowania GRI w zakresie ekonomicznych, środowiskowych i społecznych aspektów działania danej organizacji mogą być stosowane przez podmioty z różnych sektorów, o różnej wielkości zatrudnienia i działające w różnych lokalizacjach.

Wyniki wyszukiwania