Ostatni dzień zapisów na obligacje Cavatina Holding

We wtorek 8 listopada zakończą się zapisy na obligacje serii P2022D oferowane przez Cavatina Holding S.A. Zapisy przyjmuje Michael/Ström Dom Maklerski pełniący funkcję firmy inwestycyjnej oraz Noble Securities, Dom Maklerski BDM i Dom Maklerski Banku BPS wchodzące w skład konsorcjum dystrybucyjnego.

Cavatina Holding S.A. zaoferowała 3,5 letnie obligacje serii P2022D o wartości do 20 mln zł. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone w oparciu o WIBOR 6M powiększony o marżę 6 proc., a biorąc pod uwagę WIBOR 6M z 19 października 2022 r.łączne oprocentowanie powiększone o marżę 6% wyniosłoby 13,55%. Dzień Emisji obligacji przewidziany jest na 17 listopada 2022 r., a obligacje mają zadebiutować na rynku Catalyst jeszcze w listopadzie bieżącego roku. Termin wykupu obligacji zabezpieczonych poręczeniem Cavatina sp. z o.o. przypada na maj 2026 r.

Szczegółowe informacje na temat prowadzonej emisji zawarte są w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji zamieszczonych na stronie www spółki.

Emisja prowadzona jest na podstawie prospektu zatwierdzonego przez KNF 10 stycznia 2022 r pozwalającego na emitowanie zabezpieczonych obligacji w ramach programu emisji obligacji ustanowionego we wrześniu 2021 r.  Grupa przeprowadziła dotychczas trzy emisje w ramach tego programu i uplasowała obligacje łącznej wartości ponad 100 mln zł. Pierwsza emisja w której spółka uplasowała obligacje serii P2022A o wartości ponad 40 mln zł została przeprowadzona w pierwszym kwartale 2022 r. W czerwcu 2022 r. w ofercie publicznej na obligacje serii P2022B o wartości 40 mln zł  inwestorzy złożyli zapisy o wartości 63,4 mln zł, co oznacza stopę redukcji około 37%. A w lipcu 2022 r. spółka uplasowała wśród inwestorów indywidualnych 3,5-letnie obligacje serii P2022C o wartości 20 mln zł.  Łączna wartość złożonych zapisów w tej ofercie wyniosła 25,9 mln zł, a stopa redukcji około 23%.

Wyniki wyszukiwania