Ostatnie dni zapisów na obligacje Cavatina Holding S.A.

Zapisy na obligacje Cavatina Holding S.A. zakończą się we wtorek 21 czerwca 2022 r. Można je składać w Michael / Ström Dom Maklerski S.A. oraz we wchodzących w skład konsorcjum dystrybucyjnego Domu Maklerskim Banku BPS, Domu Maklerskim BDM i Noble Securities.

Deweloper zamierza wyemitować do 40 000 obligacji serii P2022B o wartości nominalnej 1 000 zł. Oprocentowanie zostało ustalone w oparciu o WIBOR 6M powiększony o marżę 6,00%. Dzień Emisji obligacji przewidziany jest na 30 czerwca 2022 r., a obligacje zadebiutują na rynku Catalyst w lipcu 2022 r.

Szczegółowe informacje na temat prowadzonej emisji zawarte są w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji zamieszczonych na stronie www spółki: https://ir.cavatina.pl/obligacje/program-publicznej-emisji-obligacji/.

Emisja prowadzona jest na podstawie prospektu zatwierdzonego przez KNF 10 stycznia 2022 r. i stanowi drugi etap realizacji ustanowionego we wrześniu 2021 r. programu obligacji pozwalającego na emitowanie zabezpieczonych obligacji o łącznej wartości do 200 mln zł. Pierwsza emisja w ramach tego programu w której spółka uplasowała obligacje serii P2022A o wartości ponad 40 mln zł, które zadebiutowały na Catalyst 11 marca 2022 r. została przeprowadzona w pierwszym kwartale 2022 r.

Wyniki wyszukiwania