Ostatnie dni zapisów na obligacje Cavatina Holding S.A.

Zapisy na obligacje Cavatina Holding S.A. potrwają do piątku 25 lutego, można je składać w Michael/Ström Domu Maklerskim, Domu Maklerskim Banku BPS, Domu Maklerskim BDM i w Noble Securities.

Oferującym w procesie emisji do 50 000 obligacji serii P2022A o wartości nominalnej 1 000 zł jest Michael/Ström Dom Maklerski, a w skład konsorcjum dystrybucyjnego wchodzą DM BPS, DM BDM i Noble Securities. Inwestorzy indywidualni mogą wziąć udział składając zapisy do 25 lutego (piątek). Oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym będzie oparte o WIBOR 6M z 2 marca 2022 r. Szczegółowe informacje na temat prowadzonej emisji zawarte są w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji zamieszczonych na stronie www spółki: .

Przydział obligacji planowany jest 8 marca 2022 r., a debiut na rynku Catalyst 11 marca 2022 r. Emisja  jest prowadzona na podstawie prospektu zatwierdzonego przez KNF 10 stycznia 2022 r. i stanowi pierwszy etap realizacji ustanowionego we wrześniu 2021 r. programu obligacji pozwalającego na emitowanie zabezpieczonych obligacji o łącznej wartości do 200 mln zł. Oprócz ustanowionego we wrześniu programu obligacji do 200 mln zł, w ramach którego przeprowadzana jest obecna emisji, w grudniu 2021 r. spółka ustanowiła nowy, bezprospektowy program emisji obligacji do kwoty 200 mln zł, które będą oferowane wybranym inwestorom kwalifikowanym. Spółka dotychczas wprowadziła do obrotu na rynku Catalyst obligacje serii E, które są notowane od 8 stycznia 2021 r. oraz obligacje serii E1, które są notowane od 29 czerwca 2021 r.

O Cavatina Holding S.A.

Cavatina Holding S.A. jest jednym z największych polskich deweloperów powierzchni biurowych. Grupa prowadzi działalność w największych miastach w Polsce, w szczególności w: Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Katowicach. Realizowane przez Grupę projekty wyróżniają się unikalną architekturą, nagradzaną w polskich i międzynarodowych konkursach oraz wysoką jakością wykończenia. Cavatina Holding S.A. kładzie również nacisk na zrównoważone budownictwo, co znajduje potwierdzenie w otrzymanych certyfikatach środowiskowych (np. BREEAM). Grupa przywiązuje dużą wagę do miastotwórczej roli swoich projektów, dbając o ich naturalne wpasowanie w istniejącą tkankę miejską i zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności. W styczniu 2021 r. Cavatina Holding S.A. zadebiutowała na rynku Catalyst, a w lipcu 2021 roku Spółka zadebiutowała na Rynku Głównym warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Celem strategicznym dewelopera jest osiągnięcie 1 mln mkw. GLA portfela inwestycji do końca 2025 r.

Więcej informacji udziela:

Łukasz Zarębski
e-mail: lukasz.zarebski@cavatina.pl
tel. kom: + 48 533 889 240
www.cavatina.pl

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny (reklama) i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Cavatina Holding S.A. („Spółka”). Prospekt przygotowany w związku z ofertą publiczną obligacji Spółki („Obligacje”) na terytorium Polski i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzeniem do alternatywnego systemu obrotu („Oferta”) jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz Ofercie („Prospekt”). Spółka będzie mogła przeprowadzić Ofertę na podstawie zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego Prospektu, który jest udostępniony na stronie internetowej Spółki (http://www.cavatina.pl/). Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie należy rozumieć jako poparcia tego organu dla Oferty czy Obligacji. Potencjalni inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje.

Wyniki wyszukiwania