Ponad 1,1 mld zł finansowania dla Grupy Kapitałowej Cavatina Group S.A. w drugiej połowie 2021 r.

Grupa Kapitałowa Cavatina Group S.A. konsekwentnie realizuje plany dotyczące kolejnych inwestycji biurowych oraz mixed-use z mieszkaniami na wynajem w głównych miastach regionalnych Polski oraz w Warszawie. Potwierdzeniem jej skuteczności w działaniu i kompetencji w zakresie dostosowania oferty do potrzeb rynku, poza dobrymi wynikami finansowymi prezentowanymi przez Cavatina Holding S.A. po III kwartale br., jest zaufanie ze strony rynku finansowego. W drugiej połowie 2021 r. Cavatina Holding S.A. zadebiutowała na GPW pozyskując 187,5 mln zł, wyemitowała obligacje o łącznej wartości nominalnej 56,1 mln zł, a spółki całej Grupy Cavatina Group S.A. zawarły umowy w zakresie finansowania na kwotę blisko 900 mln zł, w tym ponad 190 mln zł na zakup gruntów i realizację projektów mieszkań na wynajem Resi Capital S.A.

Obecnie Grupa Cavatina Group S.A. realizuje inwestycje biurowe oraz mixed-use w Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Gdańsku, Łodzi i Bielsku-Białej. Deweloper działa także na rynku warszawskim. Natomiast część mieszkaniowa Grupy – Resi Capital S.A. – zajmuje się mieszkaniami na wynajem rozplanowanymi w ramach obiektów multifunkcyjnych, jak i w osobnych projektach. Szybko rosnąca skala działania wiąże się z koniecznością dywersyfikacji źródeł finansowania.

Ponad 1,1 mld zł na realizację kolejnych projektów prowadzonych w ramach Grupy to kwota dobrze odzwierciedlająca naszą wysoką pozycję rynkową. Dobrze przemyślany model działania oraz strategia Grupy Cavatina Group S.A., nasz transparentny sposób komunikacji z rynkiem i dotychczasowe efekty biznesowe oraz finansowe, pozwoliły na pozyskanie w br. wysokiego poziomu finansowania zarówno za pośrednictwem rynków regulowanych, jak i w relacji z bankami – mówi Daniel Draga, CEO i CFO Cavatina Group S.A. oraz wiceprezes zarządu notowanej na GPW spółki Cavatina Holding.

Debiut na GPW i emisja obligacji

W lipcu 2021 r. Cavatina Holding S.A. przeprowadziła pierwszą ofertę publiczną i weszła na Główny Rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Wartość oferty wyniosła 187,5 mln zł, a pozyskane z emisji środki są przeznaczane na dalszy rozwój działalności Grupy Cavatina Holding zgodnie z celami emisji zawartymi w prospekcie.

Natomiast w listopadzie 2021 r. Spółka wyemitowała obligacje o łącznej wartości nominalnej 56,1 mln zł w celu dalszego finansowania planowanych i realizowanych inwestycji przez Grupę Cavatina Holding S.A.

Z myślą o kolejnych kwartałach, we wrześniu 2021 r. Cavatina Holding S.A. ustanowiła program publicznej emisji obligacji, który pozwala na emitowanie w jednej lub wielu seriach obligacji o wartości do 200 mln zł. Prospekt emisyjny na podstawie którego będą emitowane obligacje jest na etapie weryfikacji przez KNF.

Zaufanie wśród instytucji finansowych

Spółki działające w ramach Grupy Kapitałowej Cavatina Holding S.A. otrzymały od funduszy inwestycyjnych oraz banków finansowanie na realizację projektów biurowych, w szczególności Palio Office Park w Gdańsku, Quorum we Wrocławiu, Global Office Park w Katowicach – łącznie równowartość blisko 600 mln zł. Z kolei spółki z Grupy Kapitałowej Resi Capital S.A. otrzymały finansowanie na realizację projektów mieszkalnych w Łodzi i Wrocławiu – przeszło 160 mln zł.

Spółki z Grupy Cavatina Group S.A. współpracowały w zakresie finansowania z największymi bankami w Polsce, takimi jak Pekao S.A., mBank S.A., BGK, BOŚ Bank, niemieckim bankiem Berlin Hyp AG oraz funduszem inwestycyjnym PZU.

Więcej informacji udziela:

Łukasz Zarębski
e-mail: lukasz.zarebski@cavatina.pl
tel. kom: 533 889 240

Wyniki wyszukiwania