Ruszają zapisy na obligacje Cavatina Holding S.A.

W poniedziałek 6 czerwca rozpoczynają się zapisy na obligacje Cavatina Holding S.A. Oprocentowanie zostało ustalone w oparciu o WIBOR 6M powiększony o marżę 6,00%. Michael / Ström Dom Maklerski S.A. jest organizatorem konsorcjum dystrybucyjnego, a zapisy przyjmują również Dom Maklerski Banku BPS, Dom Maklerski BDM i Noble Securities.

Emisja do 40 000 obligacji serii P2022B o wartości nominalnej 1 000 zł prowadzona jest na podstawie prospektu zatwierdzonego przez KNF 10 stycznia 2022 r. i stanowi drugi etap realizacji ustanowionego we wrześniu 2021 r. programu obligacji pozwalającego na emitowanie zabezpieczonych obligacji o łącznej wartości do 200 mln zł.  Pierwsza emisja w ramach tego programu w której spółka uplasowała obligacje serii P2022A o wartości ponad 40 mln zł, które zadebiutowały na Catalyst 11 marca 2022 r. została przeprowadzona w pierwszym kwartale 2022 r.

Zapisy na obligacje potrwają do 21 czerwca 2022 r. i będą przyjmowane przez Michael/Ström Dom Maklerski oraz wchodzące w skład konsorcjum dystrybucyjnego Dom Maklerski Banku BPS, Dom Maklerski BDM i Noble Securities. Dzień Emisji obligacji przewidziany jest na 30 czerwca 2022, a obligacje zadebiutują na rynku Catalyst w lipcu 2022 r. Oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym będzie oparte o WIBOR 6M z 24 czerwca 2022 r., a przykładowe oprocentowanie w oparciu o WIBOR 6M z 31 maja 2022 r. wyniosłoby 12,79%.

Szczegółowe informacje na temat prowadzonej emisji zawarte są w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji zamieszczonych na stronie www spółki: https://ir.cavatina.pl/obligacje/program-publicznej-emisji-obligacji/.

Cavatina Holding S.A. konsekwentnie realizuje strategię dywersyfikacji źródeł finansowania.  Przeprowadzona w 2021 r. emisja akcji, poprzednie emisje obligacji oraz różnorodne finansowanie bankowe pozwalają optymalnie zabezpieczyć realizowane projekty i dynamicznie rozwijać działalność Grupy.

Wyniki wyszukiwania