Ruszają zapisy na obligacje Cavatina Holding S.A.

W poniedziałek 14 lutego rozpoczynają się zapisy na obligacje Cavatina Holding S.A. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone w oparciu o WIBOR 6M powiększony o marżę 6 proc. Inwestorzy indywidualni mogą wziąć udział w ofercie w Michael/Ström Domu Maklerskim, Domu Maklerskim Banku BPS, Domu Maklerskim BDM i w Noble Securities.

Emisja do 50 000 obligacji serii P2022A o wartości nominalnej 1 000 zł stanowi pierwszy etap realizacji ustanowionego we wrześniu 2021 r. programu obligacji pozwalającego na emitowanie zabezpieczonych obligacji o łącznej wartości do 200 mln zł. Emisja  jest prowadzona na podstawie prospektu zatwierdzonego przez KNF 10 stycznia 2022 r.

Zapisy na obligacje potrwają do 25 lutego 2022 r., przydział planowany jest 8 marca 2022 r., a debiut na rynku Catalyst 11 marca 2022 r. Oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym będzie oparte o WIBOR 6M z 2 marca 2022 r. Szczegółowe informacje na temat prowadzonej emisji zawarte są w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji zamieszczonych na stronie www spółki: https://ir.cavatina.pl/obligacje/program-publicznej-emisji-obligacji/

Cavatina Holding S.A. kontynuuje proces dywersyfikacji źródeł finansowania mający na celu wsparcie realizacji strategicznego celu Grupy, czyli osiągnięcia 1 mln mkw. portfela inwestycji w 2025 r. W lipcu 2021 r. Cavatina Holding S.A. przeprowadziła pierwszą emisję publiczną akcji, z której pozyskała 187,5 mln zł brutto i zadebiutowała na Głównym Rynku GPW w Warszawie. Spółka dotychczas wprowadziła do obrotu na rynku Catalyst obligacje serii E, które są notowane od 8 stycznia 2021 r. oraz obligacje serii E1, które są notowane od 29 czerwca 2021 r. Oprócz ustanowionego we wrześniu programu obligacji do 200 mln zł, w ramach którego przeprowadzana jest obecna emisji, w grudniu 2021 r. spółka ustanowiła nowy, bezprospektowy program emisji obligacji do kwoty 200 mln zł, które będą oferowane wybranym inwestorom kwalifikowanym.

O Cavatina Holding S.A.

Cavatina Holding S.A. jest jednym z największych polskich deweloperów powierzchni biurowych. Grupa prowadzi działalność w największych miastach w Polsce, w szczególności w: Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Katowicach. Realizowane przez Grupę projekty wyróżniają się unikalną architekturą, nagradzaną w polskich i międzynarodowych konkursach oraz wysoką jakością wykończenia. Cavatina Holding S.A. kładzie również nacisk na zrównoważone budownictwo, co znajduje potwierdzenie w otrzymanych certyfikatach środowiskowych (np. BREEAM). Grupa przywiązuje dużą wagę do miastotwórczej roli swoich projektów, dbając o ich naturalne wpasowanie w istniejącą tkankę miejską i zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności. W styczniu 2021 r. Cavatina Holding S.A. zadebiutowała na rynku Catalyst, a w lipcu 2021 roku Spółka zadebiutowała na Rynku Głównym warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Celem strategicznym dewelopera jest osiągnięcie 1 mln mkw. GLA portfela inwestycji do końca 2025 r.

Więcej informacji udziela:

Łukasz Zarębski 
e-mail: lukasz.zarebski@cavatina.pl
tel. kom: + 48 533 889 240
www.cavatina.pl

Wyniki wyszukiwania