Strategia ESG filarem rozwoju Grupy Cavatina

Cavatina Holding, największy polski deweloper biurowy, stawia realizację strategii ESG jako jeden z głównych filarów działalności grupy w nadchodzących latach. Dlatego już z początkiem 2022 r. wprowadzi raportowanie ESG jako stały element komunikacji z rynkiem.

Dążenie do stopniowej redukcji emisji CO2 i osiągnięcie neutralności klimatycznej to jeden z wiodących elementów dyskusji o przyszłości gospodarki. Szacuje się, że budynki mogą odpowiadać nawet za 40% światowej emisji CO2. Do sektora budownictwa odnosi się między innymi Strategia UE „Fit for 55” mówiąc chociażby o ustalaniu celów dla poszczególnych państw w ramach Wspólnego Wysiłku Redukcyjnego. Natomiast w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, postawiony został cel, aby Unia Europejska osiągnęła neutralność klimatyczną najpóźniej do 2050 r.

Liderzy sektora nieruchomości i budownictwa mają pełną świadomość roli branży, w przeciwdziałaniu zmianom klimatu, podejmują realne działania wskazując pozostałym podmiotom drogę przemian. Grupa Cavatina Holding wypracowała już mechanizmy związane z wystandaryzowanym raportowaniem swojej działalności niefinansowej, a także jasno określiła sobie kroki milowe do zrealizowania w najbliższych latach

Od początku działania grupy kapitałowej Cavatina, poza celami biznesowymi, w centrum zainteresowania stawiamy aspekty związane z oddziaływaniem na społeczności i przestrzeń miejską oraz zrównoważonym rozwojem. Z pełną odpowiedzialnością podchodzimy do wyzwań środowiskowych, jakie stoją przed sektorem nieruchomości i całą gospodarką. Dlatego już w pierwszym kwartale 2022 r. wraz z wynikami rocznymi zaprezentujemy pierwszy raport ESG Grupy, który podsumuje nasze dotychczasowe działania i osiągnięcia w trzech obszarach związanych ze społecznością, środowiskiem oraz ładem korporacyjnym. Celem jest w pierwszym kroku wypracowanie w przyszłym roku gotowości do zapoczątkowania realizacji strategii dekarbonizacji z początkiem 2024 r. – powiedział Rafał Malarz, Prezes Zarządu Cavatina Holding.

Cavatina podjęła decyzję o przygotowaniu raportu ESG zgodnie ze standardem GRI. Późniejsze działania na drodze do strategii stopniowej dekarbonizacji Grupy będą oparte między innymi o analizę potrzeb interesariuszy oraz analizę scenariuszową związaną z ryzykami i szansami klimatycznymi.

Społeczny wymiar wpisany w biznesowe cele

Tworzenie nowych możliwości rozwoju dla lokalnych społeczności od początku towarzyszyło działaniom biznesowym Grupy Cavatina. Warto wspomnieć tu o rewitalizacji Centrum Bielska-Białej oraz realizacji projektu nowoczesnej sali koncertowej i studia nagrań w Cavatina Hall w tym mieście. Ponadto w ramach Grupy czy też pod jej kuratelą działają: Cavatina Studio wspierające niezależnych twórców, Holistic Think Tank, zespół składający się z ekspertów, nastawionych na wdrażanie zmian w edukacji, który analizuje najnowsze osiągnięcia nauki i praktyki edukacyjnej i prowadzi własne badania empiryczne w środowisku szkolnym, a także kulturotwórczy projekt Cavatina Film Production, który zajmuje się produkcją i promocją niezależnego kina.

Dotychczas Cavatina oddała do użytku 12 budynków o łącznej powierzchni ponad 190 tys. mkw. Do końca 2022 r. planuje ukończyć kolejne ok. 90 tys. mkw. w Katowicach, Gdańsku, Wrocławiu, Łodzi i Bielsku-Białej. Chce uruchomić inwestycje na około 200 tys. mkw. – będą to kolejne budynki w ramach takich projektów, jak: Palio Office Park w Gdańsku, Quorum we Wrocławiu, Ocean Office Park D oraz inwestycja Kraków Office Park w Krakowie. Inwestycje Cavatiny wyróżniają się nie tylko oryginalną, atrakcyjną architekturą i nowoczesnym wykończeniem, ale także dbałością o przywracanie i pielęgnowanie zieleni w miastach oraz o kreowanie wspólnych przestrzeni do rekreacji i spotkań. Dążenie firmy do zrównoważonego budownictwa, potwierdza fakt, że we wszystkich projektach wykorzystuje jeden z najbardziej znanych międzynarodowych systemów certyfikacji – BREEAM. Zaprojektowane przez Cavatina Holding inwestycje są certyfikowane na poziomie Excellent lub Very Good. A to oznacza, że otrzymują wysokie noty we wszystkich wymaganych kategoriach – od lokalizacji i dostępności transportu, zastosowanie rozwiązań, które zmniejszają zużycie wody i energii, aż po wykorzystanie efektywnych, pro-środowiskowych i ekologicznych materiałów. Dodatkowo w obliczu wyzwań jakie stanęły przed firmami w wyniku pandemii, Cavatina zadecydowała o certyfikacji całego swojego portfela inwestycji w standardzie WELL Health & Safety Rating. Najemcy budynków Cavatiny mają zatem pewność, że zapraszają swoich pracowników do korzystania z obiektów wspierających budowanie poczucia bezpieczeństwa. Biurowce tworzone przez Cavatina Holding wyposażone są ponadto w nowoczesną aplikację budynkową Integral, która ułatwia zarządzanie powierzchnią biurową – między innymi dostępami czy rezerwacją sal, co ma niebagatelne znaczenie przy zachowaniu środków ostrożności oraz w hybrydowym modelu pracy.

Realizowane do tej pory działania Grupy Cavatina to dobry punkt wyjścia do pragmatycznego spojrzenia w przyszłość i stawiania sobie jeszcze ambitniejszych celów związanych z transformacją i dekarbonizacją branży, wyzwaniami związanymi z ochroną środowiska, zaangażowaniem społecznym i ładem korporacyjnym, aby przyczynić się do osiągnięcia zakładanej w ramach Unii Europejskiej neutralności klimatycznej Europy do 2050 r.

Więcej informacji udziela:

Łukasz Zarębski
e-mail: lukasz.zarebski@cavatina.pl
tel. kom: 533 889 240
www.cavatina.pl

Wyniki wyszukiwania