Zapisy na obligacje Cavatina Holding S.A. trwają do 11 lipca

Zapisy na obligacje serii P2022C oferowanych przez Cavatina Holding S.A. zakończą się w poniedziałek 11 lipca 2022 r. Można je składać w Michael / Ström Dom Maklerski S.A. oraz w oddziałach Domu Maklerskiego BDM i Noble Securities.

Cavatina Holding S.A. zamierza wyemitować do 20 000 obligacji serii P2022C o wartości nominalnej 1 000 zł i oprocentowaniu bazującym na WIBOR 6M powiększonym o marżę 6%. Przykładowe oprocentowanie w oparciu o WIBOR 6M z 24 czerwca 2022 r. wyniosłoby 13,28%. Dzień przydziału obligacji przewidziany jest na 20 lipca 2022 r., a obligacje mają zadebiutować na rynku Catalyst pod koniec lipca 2022 r.

Szczegółowe informacje na temat prowadzonej emisji zawarte są w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji zamieszczonych na stronie www spółki: https://ir.cavatina.pl/obligacje/program-publicznej-emisji-obligacji/.

Emisja serii P2022C to kolejny etap realizacji programu emisji obligacji ustanowionego we wrześniu 2021 r. który pozwala na emisje obligacji o łącznej wartości do 200 mln zł. Spółka przeprowadziła w tym roku dwie emisje w których uplasowała ponad 80 mln zł. Obligacje serii P2022A o wartości ponad 40 mln zł, zadebiutowały na Catalyst 11 marca 2022 r., a w zakończonej niedawno emisji obligacji serii P2022B o wartości 40 mln zł inwestorzy  złożyli zapisy na 63 411 obligacji, co oznacza 37% redukcję.

Wyniki wyszukiwania